bild
Serie

Sockenstämmans renskrivna protokoll och handlingar

Katarina kyrkoarkiv