Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Kyrkogården

Ovansjö kyrkoarkiv

I kart- och ritningsarkiv

 Volymer (8 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11892 – 1934Förslag till kyrkstallar (3 st), 1892, 1902 och 1904.
Karta över Ovansjö kyrkogård, 1921.
Ritningar till uppvärmningsanläggning för gravkapell i Ovansjö församling (2 st), 1921.
Ritningar till gravkapell i Ovansjö församling (9 st), 1921-1029.
Plan över Ovansjö kyrkogård (5 st), 1924.
Urna över entrén vid Ovansjö gravkapell, 1926.
Karta över ett område av Prästbordet 1:3 avsett att tagas i anspråk för utvidgning av Ovansjö kyrkogård, 1934.
 
21934Karta över Ovansjö kyrkogårde jämte angränsande markområden. Rullad. 
31938Grindar till nya kyrkogården (2 st). Rullade. 
41938 – 1984Förslag till utvidgning av Ovansjö kyrkogård (11 st), 1938.
Ritningar för portal vid landsvägen (5 st), 1940.
Kartor över Ovansjö kyrkogård (7 st. 1 rullad och 6 i mapp). Upprättade 1942 och kompletterade 1946.
Karta över ett för kyrkogårdsutvidgning avsett område å fastigheten Prästbordet 1:1.
Plankarta över Ovansjö kyrkogård med förslag till ny utvidgning, 1949.
Förslag till utvidgning av Ovansjö kyrkogård (4 st), 1950.
Förslag till träkors vid Ovansjö kyrkogård (2 st), 1971.
Minneslund vid Ovansjö kyrkogård, skissförslag, 1984.
 
51963 – 1967Orgelritningar (3 st), 1963.
Arkitekt- och konstruktionsritningar till restaurering av gravkapellet vid Ovansjö kyrkogård (61 st), 1966-1967.
 
61970 – 1991Ritningar till ekonomibyggnad, Ovansjö kyrkogård, (46 st), 1970-1971.
Elritningar, vapenhus och gravkapell (4 st), 1990.
Ritningar rörande pumphus, Ovansjö kyrkogård (5 st), 1991.
 
71996Gravkartor Ovansjö kyrkogård (5 st). Rullade. 
81996Gravkartor Ovansjö kyrkogård (8 st). Rullade.