Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

[Kammarkollegiet Slott och gårdar]

Kammarkollegiet Ämnessamlingar

Serien i buntar.
Vol. 2-7 har utgått.

 Volymer (38 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11676 – 1721Handlingar ang. kungsgårdar och kungsladugårdar 1680-1694.
Skåne och Halland:
Billesholm. Bosjökloster. Bäckaskog. Herrevads kloster. Hjelmshult. Ingelstad. Lindholm. Lövestad. Mölleröd. Rossared. Sandby. Smedstorp. Tommarp. Torup. Tunbyholm. Uranienborg. Vollsjö. Ås kloster.

Övriga landskap: Fiholm, Västmanlands län, 1703, 1721. Öresten, Älvsborgs län, 1692. Gräsö, Stockholms län 1692. Gudhem, Älvsborgs län, 1676-1688. Orreholmen, Skaraborgs län, 1681-1687.
 
81591 – 1660Benhammar 1591 (mantalsregister, inventarium), 1597 (inventarium), 1602 (inventarium), 1612 (inventarium).

Borgholm 1585-1586 (mantals- och löningsregister; tidigare Småland 1586:5), 1587 (kvittenser), 1620, 1625 (inventarium), 1655-1660 (gårdsräkenskap).
 
91563 – 1782Bro 1596 (inventarium).

Bråborg 1597 (inventarium), 1653 (gårdsräkning; även Skenäs).
Drottningholm (Torvesund) 1563 (räkenskap), 1583 (kvittenser), 1627 (tiondelängd av Lovö sn), 1662 (byggnadsräkenskap), 1782 (räkenskap).
 
101553 – 1558Ekholmen o.1553 (jordebok för arv och eget under Ekholmen), 1558 (räkenskap och uppbördsbok, med två pergamentsomslag, från Uppland 1557:5). 
111556 – 1686Ekolsund 1556 (räkenskap, saköre), 1558, 1565, 1568 (mantals- och förtäringsregister), 1674 (trädgårdsinventarium), 1680,1682, 1684-86 (gårdsräkenskaper). 
121686 – 1688Ekolsund (gårdsräkenskaper). 
131688 – 1766Ekolsund 1688-1690 (gårdsräkenskaper), 1734, 1753-1766 (anmärkningar mot arrenderäkenskaper). 
141555 – 1794Eskilstuna 1571 (inventarium), o. 1600 och 1615 (mantalsregister), 1618 (löningsregister), 1690, 1700-t., 1724, 1727.

Gripsholm 1500-t., 1555, 1558, 1561 (kvittenser), 1563-1566 (löningsregister), 1578, 1588 (löningsregister), 1591, 1602, 1604, 1617 (mantalsregister), 1618, 1624-1626, 1636 (inventarium), 1648, 1651-1652 (ladugårdsräkenskaper), 1655 (ladugårdsräkenskap), 1658 (ladugårdsräkenskap), 1666 (inventarium), 1667, 1670, 1672 och 1673 (ladugårdsräkenskaper), 1674,1676, 1678-1682 (ladugårdsräkenskaper),1700, 1704, 1708, 1710, 1719, 1727, 1766, 1794 (arrendekontrakt).
 
151542 – 1783Gärdslösa 1575 (inventarium), 1616-1619 (uppbörd).

Haga gård, Åland, o. 1615.

Haga slott 1790(byggnadsräkenskap).

Hammersta och Häringe 1557, 1581 (inventarium), 1590-t. (landbogods), 1605 (inventarium).
Horn 1556 (uppbörd).

Hov 1606-1608 (ladugårdsräkenskap, med Starby och Kedevad).

Höjentorp 1542-1543 (räkenskap, inventarium), 1615(mantalsregister), 1685, 1687-1689 (inventarium), 1691, 1783.

Julita 1579 (mantalsregister), 1580, 1587 (löningsregister), 1588 (inventarium), 1614 (mantalsregister).
 
161600 – 1646Jönköping 1600-1605, 1607, 1620, 1634-1636, 1640 (fortifikationsräkenskap), 1643 (räkenskap), 1645-1646 (räkenskap). 
171647 – 1674Jönköping 1647, 1648, 1665, 1674 (räkenskaper). 
181675 – 1680Jönköping 1675, 1680 (räkenskaper). 
191552 – 1833Kalmar 1552 (skuldregister), 1553 (inventarium över lärft), 1560 (klädkammaren på slottet), 1565 (två räkenskaper för klädkammaren; med pergamentomslag), 1566 (register över skeppsfolk), 1568, 1580 (räkenskap för arkliet, krutkammaren och rustkammaren på slottet; med pergamentomslag), 1616 (klädesräkenskap).

Karlberg 1689, 1690 (räkenskaper), 1775(materialräkning).

Kronoberg 1569 (gärderäkenskap).

Kungsör (Ulvesund) 1540-t. (inventarium), 1598 (mantalsregister), 1629-30 (lönings- och förtäringsregister), 1771-1776, 1801-10 (ladugårdsräkenskaper).

Laholm 1775, 1783 (syneprotokoll).

Linköping 1544 (räkenskap, förtäringsregister, med pergamentomslag, från Östergötland 1544:5), 1553 (inventarium), 1587 (beställnings- och mantalsregister), 1597 (inventarium), 1602 (mantalsregister).

Motala (Bispmotala) 1700-t., 1800 (syneprotokoll), 1833.
 
201565 – 1778Norrköping 1618 (räkenskap, Östergötland 1618:1).

Nyköping 1500-t. och 1565(löningsregister), 1571 (inventarium), 1571-77 och 1581-86 (löningsregister), 1585-86 (längd över kvarntull), 1588 (räkenskap), 1589 (förtäringsregister), 1591 (inventarium), 1592-95 (räkenskap för rustkammaren), 1595 (löningsregister), 1596 och 1599 (inventarier), 1612-13 (löningsregister), 1615 (mantalsregister), 1667 (reparationsmedel).

Rävsnäs 1570-71 (kvarntull), 1581 (inventarium), 1589(mantalsregister och inventarium), 1597-98 (räkenskap med inventarium),1599 (inventarium),1606, 1614, 1651-52, 1655 och 1658 (ladugårdsräkenskaper), 1664-1711 och 1675-80 (räkenskaper), 1695, 1712 (syneprotokoll), 1778.
 
211555 – 1676Segersjö 1560-t. (gårdar vid S.).

Skenäs 1615 (mantalsregister), 1654 (räkenskap), 1656 (inventarium), 1661 (räkenskap, kopiebok, jordebok), 1668 (räkenskap), 1674 (kopiebok), 1676.

Skällnora 1555 (räkenskap, förtäringsregister, inventarium, kvarntull; med pergamentomslag).

Stegeborg 1578 (ladugårdsräkenskap).
 
221539 – 1577Stockholms slott 1539 (räkenskap för färger), 1542 och 1545 (spannmål, livsmedel), 1549 (finnkärl),1551-52(skuldregister), 1556 (virke, livsmedel), 1559 (båtar och finnkärl; med pergamentomslag), 1559 (löningsregister), 1561 (finnkärl; med pergamentomslag), 1562 (reseräkning; med pergamentomslag), 1562 (hantverkare), 1563 (fiskeräkenskap, kvittenser), 1565 och 1567 (timmermän), 1568-69 (byggnadsinventarium), 1572-77 (löningsregister på legofolk; med pergamentomslag) 
231575 – 1624Stockholms slott 1575 (löningsregister), 1579 (ladugårdsinventarium), 1582-83 (uppbördsregister), 1584 (byggnadsmaterial, mantalsregister),1587-88 (löningsregister, inventarium), 1591-95 (mantals-, lönings- och förtäringsregister, även för Uppsala, Drottningholm, Svartsjö och Väntholmen),1596 (kvittenser), 1500-t. odat. (löningsregister m.m.), 1601 (brev), 1612 (mantalsregister), 1613 (förtäringsregister), 1615 (förtäringsregister), 1616-20 (körslor), 1621 (löningsregister), 1622-24 (byggnadsräkenskaper, gäller även Uppsala slott) 
241624 – 1785Stockholm slott 1624-26 (inventarium), 1626-27 (räkenskaper), 1628 (inventarium), 1633 (räkenskap), 1635-37 (kvittenser), 1636 (adugårdsräkenskap), 1646, 1652, 1661, 1674-78 samt 1785 (byggnadsräkenskaper), 1600-t. odat. handlingar 
251557 – 1811Strömsholm 1557 (inventarium), 1559-60 (mantalsregister), 1621-1622 (förtäringsregister), 1628 (räkenskap), 1630-31 (räkenskap), 1659, 1722, 1797, 1811.

Strömsrum 1559-62 (vantmakares räkenskap), 1686-92 (reduktionsakt).

Svartsjö 1624-28 (räkenskap, inventarier), 1631 (inventarium), 1649 (gårdsräkenskap, med mantalslängder för Färentuna härad 1649-50)
 
261585 – 1807Tullgarn 1805-07 (räkenskap för slottet och kungsgården).

Tynnelsö 1585 (löningsrgister), 1598 (byggnadsräkenskap), 1604 och 1611-12 (löningsregister), 1618 (inventarium)
 
271610 – 1737Ulriksdal (Jakobsdal) 1666 (skafferiräkning), 1670-75 (räkenskaper), 1676, 1680-83, 1701 och 1704 (ladugårdsinventarier), 1707-11, 1734, 1737.

Ultuna 1610, 1653, 1655, 1658-60, odat.
 
281557 – 1598Uppsala 1556 (dagsverken), 1557, 1558 (mantalsregister), 1564, 1569 och 1571-72 (löningsregister; med pergamentomslag), 1572, 1575, 1577 och 1579 (mantalsregister), 1575 (räkenskap), 1581 (inventarium), 1577-80 (byggnadsräkenskap), 1586-90, 1589-90 (löningsregister), 1590 (mantalsregister), 1591-92 (saköre för Ulleråkers, Vaksala och Bälinge härader), 1593 (inventarier), 1593-94 (koncepträkenskaper; med pergamentomslag) 1597-98 (spannmålsförslag), odat. (löningsregister m.m.). 
291601 – 1802Uppsala 1601, 1609-18 (löningsregister, mantalsregister, förslag), 1621, 1622, 1635, 1720 (reparationer), 1723, 1745, 1797-1800 och 1802 (reparationsräkningar). 
301816 – 1820Uppsala: räkenskaper för återuppbyggnaden av slottets södra torn. 
311549 – 1738Vadstena 1568 (förtäringsregister), 1569 (löningsregister), 1588-92 (räkenskaper), 1591-97 (arkliräkenskap; med pergamentomslag), 1592, 1594, 1598 och 1602 (mantalsregister), 1605-07, 1625 (räkenskap), 1643, 1660-66 (byggnadsräkenskap), 1663 (jordebok över slottets gods), 1682, 1685-87, 1691, 1705, 1711, 1738.

Varberg 1647-51 (räkenskap).

Venngarn 1554 (inventarium), 1621, 1690, 1694.
 
321539 – 1817Arkivkartong. Vibyholm 1589 (förtäringsregister), 1596, 1597 (inventarium, mantalsregister), 1602, 1613-14 och 1623 (inventarier), 1611 (löningsregister), 1614-18 (förslag).

Virbo 1554 (räkenskap).

Väsby 1556 (löningsregister), 1557, 1593 (inventarium, även vid Salbergs bruk), 1596 (Salbergs bruk), 1606-08 (mantalsregister).

Västerås 1539 och 1549 (inventarier), 1567 (förtäringsregister), 1588 (byggnadsräkenskap), 1589 (spannmål), 1591, 1593, 1594, 1598 och 1600 (mantals- och löningsregister), 1639-40, 1817.

Åkers krutbruk 1646-59 (inventarier).
 
331669 – 1673Visby (Visborg) 1669 och 1673 (räkenskaper för slottet). 
341631 – 1634Älvsborg (räkenskaper). 
351641 – 1642Älvsborg (räkenskaper). 
361644Älvsborg och Göteborgs fortifikation (räkenskap). 
371645 – 1646Älvsborg och Göteborgs fortifikation (räkenskap). 
381647 – 1648Älvsborg och Göteborgs fortifikation (räkenskap). 
391649Älvsborg och Göteborgs fortifikation (räkenskap). 
401650 – 1651Älvsborg och Göteborgs fortifikation (räkenskap). 
411651 – 1652Älvsborgs och Göteborgs fortifikation (räkenskap). 
421653Älvsborg och Göteborgs fortifikation (räkenskap). 
431656 – 1657Älvsborg och Göteborgs fortifikation (räkenskap). 
441554 – 1758Örby 1554 (räkenskap), 1591 (mantalsregister), 1593 (inventarium), 1598 (mantalsregister, inventarium), 1500-t odat. (jordebok över arv och eget under Örby), 1634 (ladugårdsräkenskap), 1635 (räkenskap).

Örebro 1578, 1583 och 1592 (mantalsregister), 1500-t odat. (tullängd trol. från Nyköping), 1610 (uppbördslängd), 1614- 1616 (mantalsregister, även Segersjö gård), 1758.