Störningar i våra söktjänster kan förekomma, felsökning pågår.
Måndag den 18 oktober kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Ritningar

Vimmerby kyrkoarkiv

 Kartor / ritningar (45 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
01:001Byggnad, fasad-gavel-plan, okänd proveniens. Grind-lampa, okänd proveniens.Odat.2 blad. Byggnad av A. Fagerström. Grind av Eric Ericsson. 
02:001Kyrktorn-gavel, bänkar, plan av läktaren, värmekammare18954 blad. Kyrktorn år 1895 av Folke Jeltervall osäkert om det är Vimmerby kyrka. Bänkar odat. är Vimmerby kyrka. Övriga ritningar är odaterade och osäkert om de är ritningar för Vimmerby kyrka. 
03:001Lägenheten Trollenäs, planer19213 blad. 
04:001Vimmerby kyrka, Förslag till varmluftsvärmeledning, lågtrycksångvärmeledning19262 blåkopior. 
05:001Vimmerby kyrka, terassanläggning, fönster, dörrar19286 blad. 
06:001Fastighet Pelarne Djurstorp, Pastor Oscar Hultstam, planer19286 blad. 
07:001Vimmerby kyrka, värmeledning med pumpvarmvatten1933 – 19342 blad. 
08:001Näs kyrkoherdeboställe, planer-fasader, gavel-sektion-källarplan19343 blad. Osäker datering. Kan också vara år 1931. 
09:001Stugbyggnad i Segelbäcken under Khb. Näs, fasader-planer-sektion1935 
10:001Vimmerby kyrka, bänkar, sakristidörrar19369 blad. 
11:001Kv. Ugglan, gararage, överplan19381 blad år 1938 garage och 1 blad odat. 
12:001Näs ändrad till Komministergård, fasad, planer1940 – 19416 blad. 
13:001Näs kyrkoherdebostad, Näs prästgård, planer, fasader, sektion, gavlar-skärning194125 blad. Med förslag till arkiv vid pastorsexpeditionen i Näs odat. 
14:001Förslag till ny prästgård, planer, fasader mm194114 blad. 
15:001Arrendebostad i Nybble, förslag till ombyggnad, fasader, planer-sektion, dörrar-fönster19419 blad. 
16:001Trollenäs komministergård, fasader, planer-skärning19416 blad. Även odat. 
17:001Vimmerby kyrka, yttre restaurering, ytterportar, putsad taklist mm19416 blad. 
18:001Förslag till gravkapell i Vimmerby, planer-sektion, fasad-sektion19452 blad. Svag tryckning på ritningarna. 
19:001Prästgården Pelarne, planer, fasader, gavlar, sektion1945 – 19476 blad år 1945. 19 blad och skrivelse samt ett litet odaterad blad år 1946. 8 blad år 1947. 
20:001Vimmerby kyrka, toaletter i vapenhus, dörrar19462 blad. 
21:001Förslag ombyggnad av Trollenäs komministergård, fasader, planer, sektion,1947 – 19497 blad år 1947. 7 blad år 1948-1949 med arbetsbeskrivning målning 1949. 
22:001Typritning för ventilation av kassasvalv, okänd proveniens1951Svag tryckning. 
23:001Gravkapell i Vimmerby, situationsplan, planer fasader, elinstallation, altare och knäpall mm1951 – 195610 blad och skrivelse år 1951. 12 blad och skrivelse år 1952. 26 blad år 1952-1953. 26 blad år 1953. 2 blad år 1954. 1 blad år 1955. 11 elritningar år 1953 och 1 elritning år 1955. 4 blad år 1956. Totalt 93 blad. 
24:001Vimmerby kyrkogård, situationsplan1952 
25:001Vimmerby kyrka, orgel19532 blad. 
26:001Församlingshem i Vimmerby, fasader, el mm1954 – 195712 blad år 1954. 5 blad år 1955. 7 blad år 1956. 3 blad år 1957. 4 blad odat. 12 blad elektrisk anläggning år 1957. Totalt 43 ritningar. 
27:001Östra Nybbletorpet, fasader-gavlar-planer-sektion. Västra Nybbletorpet, ladugård. Nybble 1:1, svin-och hönshus mm.1954 – 19584 blad. Östra Nybbletorpet år 1954. Västra Nybbletorpet år 1955 med arbetsbeskrivning ladugård. Nybble 1:1 år 1958 
28:001Fastigheten nr 1 inom kv. Ugglan, fasader, planer, sektioner mm1955 – 19573 blad år 1955. 9 blad år 1955-1956. 22 blad och kopior år 1956. 2 blad år 1957. 
29:001Fastigheten Segelbäcken planer-sektioner, värme- och sanitär installation,19562 blad. Med arbetsbeskrivning. 
30:001Nybyggnad å tomt Avst. från Sjundekvill 1:106, fasader-planer-sektion, situationsplan mm1962 – 19695 blad. 1962, 1969. 
31:001Näs prästgård, fasader, planer, fasader, gavlar mm1962 – 196411 blad. 1962, 1964. 
32:001Vimmerby kyrka, planer, sektioner, skåpsinredning, detaljer mm1962 – 196417 blad. 1962-1963, 1964. Med Pannrum-värme odat. 
33:001Storebro kyrka och församlingshem, planer, sektioner, situationsplan mm1964 – 196618 blad. 1964, 1966. 
34:001Småkyrka i Storebro, fasader, planer-situationsplan, plan-sektion19676 blad och 3 kopior. 
35:001Sjundekvill 1:130 Storebro, tillbyggnad, planer-fasader-gavlar19692 blad. 
36:001Församlingshem kv. Ugglan, förslag till förändring, bottenvåning, flygelbyggnad1969 – 19712 blad. 1969, 1971. 
37:001Västra Nybbletorpet, källarvåning-bottenvåning19721 blad. Med kortfattad beskrivning. Med 1 blad för västra Nybbletorpet svag tryckning osäker datering kan vara 1974. 
38:001Komministergården Trollenäs, tillbyggnad av altan19752 blad. 
39:001Kv. Anden i Vimmerby, situationsplan, planer, fasader, detaljer mm1976 – 19825 blad och arbetsbeskrivning år 1976. 1 blad år 1982, tillbyggnad av balkong. 
40:001Kyrkogården i Vimmerby, nybyggnad personalrum-förråd: fasader, detaljer, bjälklag, elanläggning mm1979 – 19817 blad år 1979. 11 blad år 1980. 1 blad år 1981. 
41:001Vimmerby kyrka, förändring: planer, sektioner, trappa, dörrar, vvs-installation mm1991 – 199231 blad. 
42:001Kv. Vilan i Vimmerby, till- och ombyggnad personalrum mm på kyrkogården: planer, fasader, elanläggning, luftbehandling mm199226 blad inklusive kopior. 
43:001Församlingsgården Målen, planer, fasader , toalett- och tvättrum mm1996 – 19971 blad år 1996. 6 blad och försättsblad år 1997. 
44:001Vimmerby kyrka, plan, förslag till inredning i skrudkammare-plan19972 blad. 
45:001Kv Lansen 9 i Vimmerby. Daghemmet Vitsippan, planer-sektion/skyddsrum19882 blad.