bild
Serie

Protokoll vid urtima ting

Bråbo häradsrätts arkiv

Med undantag för åren 1841-1848 ingår protokoll vid urtima ting i serien A I a. (Volymerna 1-28 har innehållsförteckningar). Lösa protokoll, som påträffats i domböckerna, har sammanförts i vol. 1.

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11831 – 1840Bunt. Omfattar åren 1831, 1838-1840. Innehåller även protokoll vid extra förrättningar 1823-1825, 1839. 
21841 – 1848Band. Innehåller även protokoll över syner och värderingar 1842, 1843 och 1847.