Torsdag den 19 maj kl. 16.30–18.00 pågår underhållsarbete på webbplatsen. Mindre störningar kan förekomma.
bild
Serie

Protokoll vid extra förrättningar

Kinnevalds häradsrätts arkiv

Serien innehåller syneprotokoll, värderingsprotokoll samt jordrannsakningar och skatteläggningsprotokoll.

 Serier (1 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
Se: SE/VALA/01552/A I aDomböcker och protokoll vid ordinarie ting1707 – 1842Se volymerna 4-83, spridda år.
 

 Volymer (19 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11736 – 1808Bunt. Spridda år. 
Se: SE/VALA/01552/F I b/11747 – 1807Åren 1747, 1752 och 1806-1807. 
21810 – 1819Band. 
Se: SE/VALA/01552/A IV b/21840 – 1856Åren 1840 och 1856. 
Se: SE/VALA/01552/A I b/11841 – 1860 
Se: SE/VALA/01552/A I b/21841 – 1860 
Se: SE/VALA/01552/A I b/31841 – 1860 
Se: SE/VALA/01552/A I a/1031861 – 186228/3 1861 värdering på 1/2 mtl Öjaby Västergård i Öjaby socken.
16-17/5 1861 syn på stomhemmanet 3/4 mtl Östra Jät i Jäts socken.
29/7 1861 häradssyn ang. ett vid Idekulla, Almundsryds socken, anlagt grynverk.
29/7 1861 häradssyn ang. ett vid Inlockahult anlagt grynverk i Almundsryds socken.
1/8 1861 syn i Helgevärma, Öjaby socken. 1/8 1861 häradssyn ang. ett vid Gemla i Öja socken anlagt grynverk.
20/8 1861 syn och värdering i Nöbbeled Sunnagård i Vederslövs socken.
26/8 1861 syn på kom- panichefsbostället 1/2 mtl Skatelövs Mellangård i Skatelövs socken.
14/7 1862 av- och tillträdessyn på andre majorens vid Kronobergs regemente boställe 3 till 1 3/4 förmedlat mtl Vederslövs Bos-, Ringa- och Bankagårdar i Vederslövs socken.
30/7 1862 av- och tillträdessyn på lektorsprebendehemmanet 3/4 mtl Rinkaby Gatugård i Tävelsås socken.
16/8 1862 av- och tillträdessyn på lektorsprebendehemmanet 1/4 mtl Sankt Anna gärde.
16/8 1862 av- och tillträdessyn på 1/4 mtl Själarehorsgärdet i Växjö socken.
18/8 1862 av- och tillträdessyn på tredje majorens vid Kronobergs regemente boställe 1 till 1/2 förmedlat mtl Munkanäs, 1 till 1/4 mtl förmedlat mtl Karatorp Lillegård och 1 till 1/4 förmedlat mtl Kärr i Urshults socken.
 
Se: SE/VALA/01552/A I a/104186315/6 Syn på kompanichefsbostället vid Kronobergs regemente Tofta i Tävelsås socken.
15/6 Värdering på 1/3 mtl Dänningelanda Norregård och 1/4 mtl Dänningelanda Karsagård i Dänningelanda socken.
24/7 Av- och tillträdessyn på kaplansbostället 1 till 1/2 förmedlat mtl Ellanda Getagård i Öja socken.
19/8 Häradssyn på 1/4 mtl Kullekvarn i Kalvsviks socken.
19/8 Syn på andre majorens vid Kronobergs regementeboställe Vederslöv i Vederslövs socken.
19/8 Värdering på Bökebarken i Vederslövs socken.
21/10 Syn på kompanichefsbostället 1/2 mtl Skatelövs Mellangård i Skatelövs socken.
 
Se: SE/VALA/01552/A I a/105186418/5 Häradssyn på "Pastors i Växiö boställe, Domprostgården destädes, för bestämmande af ny plan till återuppförande af åtskilliga till nyssnämnda boställe hörande byggnader, hvilkas förflyttning blifvit nödig genom jernvägsanläggningen från Växiö till Alfestad".
4/7 Av- och tillträdessyn på landshövdingens i Kronobergs län boställe Kronobergs kungsgård i Växjö landsförsamling.
9/7 Värdering på Boholmen, avsöndrad från 3/16 mtl Rössvik Lilla gården i Urshult socken.
9/7 Värdering i Räveboda i Urshults socken.
11/7 Värdering i Raftamåla i Urshults socken.
11/7 Värdering i Rössvik i Urshults socken.
11/7 Värdering i Odensvallahult i Urshults socken.
12/7 Häradssyn på Stjärnviks egendom i Tävelsås socken.
24/9 Värdering i Öjaby Västergård i Öjaby socken.
27/9 Värdering på 5/16 förmedlat mtl kronoskatte Hov Börjesgård i Växjö landsförsamling.
 
Se: SE/VALA/01552/A I a/106186525/4 Syn och besiktning på karaktärshuset vid kompanichefsbostället Tofta i Tävelsås socken.
25/4 Värdering på Rinkaby Djursagård i Tävelsås socken.
28/6 Av- och tillträdessyn på kronofogdebostället 1/2 mtl Tävelsås Lunnagård i Tävelsås socken.
27-28/7 Av- och tillträdessyn på pastors i Bergunda och Öja församlingar boställe 1 till 3/4 förmedlat mtl Öja stom.
28/7 Av- och tillträdessyn på komministerbostället 1 till 1/2 förmedlat mtl Ellanda Getagård i Öja församling.
28/7 Värdering på 1/4 mtl Öja Sövringsgård i Öja socken.
31/7 Av- och tillträdessyn på andre majorens vid Kronobergs regemente boställe 3 till 1 1/4 förmedlat mtl Vederslöv Bos-, Ringa- och Banka- gårdar i Vederslövs socken.
31/7 Värdering på 1 till 1/4 förmedlat mtl kronoskatte Skäggelösa Bengtsgård i Skatelövs socken
1/8 Av- och tillträdessyn på pastorsbostället 1 till 3/8 förmedlat mtl Vederslövs stom i Vederslövs socken.
29/8 Av- och till- trädessyn på tredja majorens vid Kronobergs regemente boställe 1 till 1/2 förmedlat mtl Munkanäs, 1 till 1/4 förmedlat mtl Karatorp Lillegård och 1 till 1/4 mtl förmedlat mtl Kärr i Urshult socken.
 
Se: SE/VALA/01552/A I a/108186617/7 Av- och tillträdessyn på landshövdingens i Kronobergs län boställe Kronobergs Kungsgård.
18/7 Av- och tillträdessyn på landshövdingens i Kronobergs län löningshemman Helgevärma mjölkvarnar i Öjaby socken.
18/7 Av- och tillträdessyn på landshövdingens i Kronobergs län löningshemman Tångshults eller Tixatorps äng i Öjaby socken.
19/7 Av- och tillträdessyn på landshövdingens i Kronobergs län löningshemman Valeryds äng i Vederslövs socken.
18/7 Av- och tillträdessyn på landshövdingens i Kronobergs län löningshemman Torpa äng i Dänningelanda socken.
19/7 Av- och tillträdessyn på lektorsprebendehemmanet 3/4 mtl Rinkaby Gatugård i Tävelsås socken.
 
Se: SE/VALA/01552/A I a/110186712/8 Syn på kompanichefsbostället vid Kronobergs regemente 1/2 mtl Skatelövs Mellangård i Skatelövs socken.
3/9 Syn på kyrkoherdebostället Urshult i Urshults socken.
 
Se: SE/VALA/01552/A I a/11218689/5 Syn på andre majorens vid Kronobergs regementeboställe Vederslöv i Vederslövs socken.
7/7 Av- och tillträdessyn på komministerbostället 3/4 mtl Vrångaböke i Almundsryds socken.
6/8 Av- och tillträdessyn på förra bataljonspredikantsbostället 3/4 mtl Boavret i Kalvsviks socken.
11/8 Syn på pastorsstomhemmanet 3/4 mtl Öja Klockaregård i Öja socken.
 
31870 – 1883Band. Med register. 
41888 – 1900Band. Omfattar åren 1888-1890, 1893, 1894, 1896-1900. Med register. 
51901 – 1905Band. Lucka 1904. Med register. 
61906 – 1914Band. Lucka 1913. Med register. 
71915 – 1918Band. Med register.