bild
Serie

Småprotokoll till och med år 1811

Jönköpings rådhusrätts och magistrats arkiv

Hela serien före år 1812 inbunden i samma band som rådhusrättens domböcker (A II a) för motsvarande år, undantag utgör dock protokollen för åren 1757 och 1758 som återfinns i band A II a:115.