bild
Serie

Överexekutors utslag i lagsökningsfrågor

Jönköpings rådhusrätts och magistrats arkiv

Hela serien för åren 1879-1964 i buntar inlagda i numrerade konvolut, se serien Inneliggande handlingar (F V a) för motsvarande år.