bild
Serie

Överexekutors utslag i handräckningsfrågor

Jönköpings rådhusrätts och magistrats arkiv

Hela serien för åren 1879-1947 i buntar, inlagda i samma numrerade konvolut som överexekutors utslag i lagsökningsfrågor, se serien Inneliggande handlingar (F V a) för motsvarande år.