bild
Serie

Förteckning över tvistemål

Jönköpings rådhusrätts och magistrats arkiv

Hela serien av förteckning över tvistemål åren 1948-1970 förvaras tillsammans med akterna i tvistemål, se serie F IX den första kartongen för respektive år.