bild
Serie

Minneslista för tvistemål

Jönköpings rådhusrätts och magistrats arkiv

Hela serien av minneslista för tvistemål åren 1948-1970 förvaras tillsammans med akterna i tvistemål, se serie F IX den första kartongen för respektive år.