bild
Serie

Fastighetsböcker

Jönköpings rådhusrätts och magistrats arkiv

Fastighetsböckerna för Jönköpings stad (1-126) överlämnade 1/1 1971 till inskrivningsmyndigheten i Jönköpings domsaga se serierna C I och D I i inskrivningsdomarens arkiv.