bild
Serie

Fastighetsböcker för de under rådhusrätten lydande järnvägar

Jönköpings rådhusrätts och magistrats arkiv

Fastighetsböckerna för järnvägar överlämnade 24/1 1972 till inskrivningsmyndigheten i Stockholm domsaga.

1881 Två volymer.