bild
Serie

Förteckning över inskrivningar i handelsregister

Jönköpings rådhusrätts och magistrats arkiv

Handelsregistret har den 2/1 1965 överlämnats till länsstyrelsen i Jönköpings län. Volym nr 1 och 2, ej levererade.

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11888 – 1896Förteckning över inskrivningar rörande aktiebolag och andra bolag, som icke äro handelsbolag. 
21888 – 1896Förteckning över inskrivningar rörande enskilda näringsidkare och handelsbolag. 
31880 – 1883Förteckning över styrelser i aktiebolag. Inordnat 1972 och finns i rådhusrättens och magistratens arkiv.