bild
Serie

Inkomna handlingar, skrivelser

Jönköpings rådhusrätts och magistrats arkiv

Serien inbunden. Se även anteckning vid B III.

 Volymer (11 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11284 – 1693Kungl. brev och brev från myndigheter. 
21284 – 1529Pergamentsbrev samlade i kartonger. 
31363 – 1648Pergamentsbrev samlade i kartonger. (Innehåller även pappersbrev 1580-1630). 
41381 – 1520Pergamentsbrev samlade i kartonger. 
51719 – 1822Originalbrev och handlingar rörande Jönköpings stad. 
61802 – 1849Kungl. brev och andra skrivelser. 
71850 – 1878Skrivelser m.m. 
81851, 1853 – 1857Kvitterade utslag. Inordnat 1972. 
91858 – 1861Kvitterade utslag. Inordnat 1972. 
101879 – 1900Skrivelser från Kungl. Maj:t, Konungens Befallningshavande m.fl. 
111901 – 1929Kungl. brev. Länsstyrelsens resolutioner m.m.