bild
Serie

Inneliggande handlingar

Jönköpings rådhusrätts och magistrats arkiv

Serien i kartonger.

 Volymer (730 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1a1737 – 1771Omfattar åren 1737, 1754, 1757, 1759, 1762, 1763, 1765, 1766, 1768, 1771. 
1b1772 – 1778Lucka 1776, 1777. 
2a1775 – 1776 
2b1777 – 1780 
2c1781 
3a1781 
3b1781 
3c1781Fuktskadade. 
4a1782 
4b1782 
4c1782 
5a1783 
5b1783 
5c1783 
6a1784 
6b1784 
6c1784 
7a1785 
7b1785 
7c1785 
8a1785 
8b1785 
9a1786 
9b1786 
9c1786 
10a1786 
10b1786 
10c1787 
11a1787 
11b1787 
11c1787 
12a1788 
12b1788 
12c1788 
13a1789 
13b1789 
13c1789 
13d1789 
14a1789 
14b1790 
14c1790 
14d1790 
14e1790 
15a1791 
15b1791 
15c1791 
16a1791 
16b1791 – 1792 
16c1792 
17a1792 
17b1792 
17c1793 
18a1793 
18b1793 
19a1794 
19b1794 
20a1795 
20b1795 
21a1795 – 1796 
22a1797 
22b1797 
23a1798 
23b1798 
24a1799 
24b1799 
24c1799 
25a1800 
25b1800 
26a1801 
26b1801 
26c1801 
27a1802 
27b1802 
28a1803 
28b1803 
29a1804 
29b1804 
29c1804 
30a1805 
31a1806 
31b1806 
32a1807 
32b1807 
32c1807 
32d1807 
33a1808 
33b1808 
34a1809 
34b1809 
35a1810 
35b1810 
36a1811 
37a1812 
37b1812 
38a1813 
38b1813 
38c1813 
39a1814 
39b1814 
40a1815 
40b1815 
41a1816 
41b1816 
42a1817 
42b1817 
43a1818 
43b1818 
43c1818 
43d1818 
44a1819 
44b1819 
44c1819 
44d1819 
45a1820 
45b1820 
46a1821 
46b1821 
46c1821 
47a1822 
47b1822 
47c1822 
48a1823 
48b1823 
48c1823 
48d1823 
48e1823 
49a1824Innehåller handlingar (skuldsedlar) som påträffades i en plånbok i volym F III a:45
(1824).
 
49b1824 
49c1824 
50a1825 
50b1825 
50c1825 
50d1825 
51a1826 
51b1826 
51c1826 
52a1827 
52b1827 
52c1827 
52d1827 
52e1827 
52f1827 
53a1828 
53b1828 
53c1828 
54a1829 
54b1829 
54c1829 
55a1830 
55b1830 
55c1830 
56a1831 
56b1831 
56c1831 
56d1831 
57a1832 
57b1832 
57c1832 
57d1832 
57e1832 
58a1833 
58b1833 
58c1833 
58d1833 
59a1834 
59b1834 
59c1834 
60a1835 
60b1835 
60c1835 
60d1835 
61a1836 
61b1836 
61c1836 
61d1836 
61e1836 
62a1837 
62b1837 
62c1837 
63a1838 
63b1838 
63c1838 
63d1838 
64a1839 
64b1839 
64c1839 
65a1840 
65b1840 
65c1840 
66a1841 
66b1841 
66c1841 
67a1842 
67b1842 
67c1842 
67d1842 
67e1842 
68a1843 
68b1843 
68c1843 
69a1844 
69b1844 
69c1844 
69d1844 
69e1844 
69f1844 
70a1845 
70b1845 
70c1845 
70d1845 
70e1845 
71a1846 
71b1846 
71c1846 
71d1846 
71e1846 
71f1846 
72a1847 
72b1847 
72c1847 
72d1847 
72e1847 
72f1847 
73a1848 
73b1848 
73c1848 
73d1848 
73e1848 
73f1848 
74a1849 
74b1849 
74c1849 
74d1849 
75a1850 
75b1850 
75c1850 
75d1850 
75e1850 
75f1850 
76a1851 
76b1851 
76c1851 
76d1851 
76e1851 
77a1852 
77b1852 
77c1852 
77d1852 
77e1852 
78a1853 
78b1853 
78c1853 
78d1853 
79a1854 
79b1854 
79c1854 
79d1854 
80a1855 
80b1855 
80c1855 
81a1856 
81b1856 
81c1856 
82a1857 
82b1857 
82c1857 
83a1858 
83b1858 
83c1858 
83d1858 
84a1859 
84b1859 
84c1859 
84d1859 
85a1860 
85b1860 
85c1860 
85d1860 
86a1861 
86b1861 
86c1861 
87a1862 
87b1862 
87c1862 
87d1862 
88a1863 
88b1863 
88c1863 
88d1863 
88e1863 
89a1864 
89b1864 
89c1864 
90a1865 
90b1865 
91a1866 
91b1866 
92a1867 
92b1867 
93a1868 
93b1868 
94a1869 
94b1869 
95a1870 
95b1870 
96a1871 
96b1871 
97a1872 
97b1872 
98a1873 
98b1873 
99a1874 
99b1874 
100a1874 – 1875 
100b1875 
101a1876 
101b1876 
102a1877 
102b1877 
103a1878 
103b1878 
104a1879 
104b1879 
105a1880 
105b1880 
106a1880 – 1881 
106b1881 
106c1881 
107a1882 
107b1882 
107c1882 
108a1883 
108b1883 
108c1883 
109a1884 
109b1884 
110a1885 
110b1885 
110c1885 
111a1886 
111b1886 
111c1886 
111d1886 
112a1887 
112b1887 
112c1887 
113a1888 
113b1888 
113c1888 
114a1889 
114b1889 
114c1889 
115a1890 
115b1890 
116a1891 
116b1891 
116c1891 
117a1892 
117b1892 
117c1892 
118a1893 
118b1893 
118c1893 
119a1894 
119b1894 
119c1894 
119d1894 
120a1895 
120b1895 
120c1895 
121a1896 
121b1896 
121c1896 
122a1897 
122b1897 
122c1897 
123a1898Innehåller även inneliggande handlingar till små protokoll för år 1899. 
123b1898Innehåller även inneliggande handlingar till små protokoll för år 1899. 
123c1898Innehåller även inneliggande handlingar till små protokoll för år 1899. 
124a1898 – 1899Innehåller även inneliggande handlingar till dombok i brottmål för år 1899 och till mål rörande häktade personer samt till dombok i civila mål och konkursärenden för år 1899.
Inneliggande handlingar till magistratens protokoll och besvarade brev I och II för år 1899.
 
124b1899Innehåller även inneliggande handlingar till dombok i brottmål för år 1899 och till mål rörande häktade personer samt till dombok i civila mål och konkursärenden för år 1899.
Inneliggande handlingar till magistratens protokoll och besvarade brev I och II för år 1899.
 
124c1899Innehåller även inneliggande handlingar till dombok i brottmål för år 1899 och till mål rörande häktade personer samt till dombok i civila mål och konkursärenden för år 1899.
Inneliggande handlingar till magistratens protokoll och besvarade brev I och II för år 1899.
 
124d1899Innehåller även inneliggande handlingar till dombok i brottmål för år 1899 och till mål rörande häktade personer samt till dombok i civila mål och konkursärenden för år 1899.
Inneliggande handlingar till magistratens protokoll och besvarade brev I och II för år 1899.
 
124e1899Innehåller även inneliggande handlingar till dombok i brottmål för år 1899 och till mål rörande häktade personer samt till dombok i civila mål och konkursärenden för år 1899.
Inneliggande handlingar till magistratens protokoll och besvarade brev I och II för år 1899.
 
125a1900 
125b1900 
125c1900 
125d1900 
126a1901 
126b1901 
126c1901 
127a1902 
127b1902 
128a1903 
128b1903 
129a1904 
129b1904 
130a1905 
130b1905 
131a1906 
131b1906 
131c1906 
132a1907 
132b1907 
132c1907 
133a1908 
133b1908 
133c1908 
134a1909 
134b1909 
134c1909 
135a1910 
135b1910 
135c1910 
135d1910 
136a1911 
136b1911 
136c1911 
137a1912 
137b1912 
137c1912 
138a1913 
138b1913 
138c1913 
139a1914 
139b1914 
139c1914 
140a1915 
140b1915 
140c1915 
141a1916 
141b1916 
141c1916 
142a1917 
142b1917 
142c1917 
143a1918 
143b1918 
143c1918 
144a1919 
144b1919 
144c1919 
144d1919 
145a1920 
145b1920 
145c1920 
146a1921 
146b1921 
146c1921 
147a1922 
147b1922 
147c1922 
147d1922 
148a1923 
148b1923 
148c1923 
148d1923 
149a1924Handlingar angående Dunkehalleåns reglering, reglering av Axamosjön, Västersjön och Lomsjön m.m. 
149b1924Handlingar angående Dunkehalleåns reglering, reglering av Axamosjön, Västersjön och Lomsjön m.m. 
149c1924Handlingar angående Dunkehalleåns reglering, reglering av Axamosjön, Västersjön och Lomsjön m.m. 
149d1924Handlingar angående Dunkehalleåns reglering, reglering av Axamosjön, Västersjön och Lomsjön m.m. 
149e1924Handlingar angående Dunkehalleåns reglering, reglering av Axamosjön, Västersjön och Lomsjön m.m. 
149f1924Handlingar angående Dunkehalleåns reglering, reglering av Axamosjön, Västersjön och Lomsjön m.m. 
149g1924Handlingar angående Dunkehalleåns reglering, reglering av Axamosjön, Västersjön och Lomsjön m.m. 
149h1924 – 1925Handlingar angående Dunkehalleåns reglering, reglering av Axamosjön, Västersjön och Lomsjön m.m. 
150a1925Handlingar angående Dunkehalleåns reglering, reglering av Axamosjön, Västersjön och Lomsjön m.m. 
150b1925Handlingar angående Dunkehalleåns reglering, reglering av Axamosjön, Västersjön och Lomsjön m.m. 
150c1925Handlingar angående Dunkehalleåns reglering, reglering av Axamosjön, Västersjön och Lomsjön m.m. 
150d1925Handlingar angående Dunkehalleåns reglering, reglering av Axamosjön, Västersjön och Lomsjön m.m. 
150e1925Handlingar angående Dunkehalleåns reglering, reglering av Axamosjön, Västersjön och Lomsjön m.m. 
150f1925Handlingar angående Dunkehalleåns reglering, reglering av Axamosjön, Västersjön och Lomsjön m.m. 
151a1926Bouppteckningar i anledning av hemskillnad. 
151b1926Bouppteckningar i anledning av hemskillnad. 
151c1926Bouppteckningar i anledning av hemskillnad. 
151d1926Bouppteckningar i anledning av hemskillnad. 
151e1926Bouppteckningar i anledning av hemskillnad. 
151f1926Bouppteckningar i anledning av hemskillnad. 
151g1926Bouppteckningar i anledning av hemskillnad. 
152a1927 
152b1927 
152c1927 
152d1927 
152e1927 
152f1927 
153a1928 
153b1928 
153c1928 
153d1928 
153e1928 
153f1928 
154a1929 
154b1929 
154c1929 
154d1929 
154e1929 
154f1929 
155a1930 
155b1930 
155c1930 
155d1930 
155e1930 
155f1930 
155g1930 
155h1930 
156a1931Reservprotokoll i brottmål. 
156b1931Reservprotokoll i brottmål. 
156c1931Reservprotokoll i brottmål. 
156d1931Reservprotokoll i brottmål. 
156e1931Reservprotokoll i brottmål. 
156f1931Reservprotokoll i brottmål. 
156g1931Reservprotokoll i brottmål. 
156h1931 – 1934Reservprotokoll i brottmål. 
156j1931 – 1934Reservprotokoll i brottmål. 
157a1932Reservprotokoll i brottmål. 
157b1932Reservprotokoll i brottmål. 
157c1932Reservprotokoll i brottmål. 
157d1932Reservprotokoll i brottmål. 
157e1932Reservprotokoll i brottmål. 
157f1932Reservprotokoll i brottmål. 
157g1932Reservprotokoll i brottmål. 
157h1932Reservprotokoll i brottmål. 
158a1933Reservprotokoll i brottmål. 
158b1933Reservprotokoll i brottmål. 
158c1933Reservprotokoll i brottmål. 
158d1933Reservprotokoll i brottmål. 
158e1933Reservprotokoll i brottmål. 
158f1933Reservprotokoll i brottmål. 
158g1933Reservprotokoll i brottmål. 
159a1934Reservprotokoll i brottmål. 
159b1934Reservprotokoll i brottmål. 
159c1934Reservprotokoll i brottmål. 
159d1934Reservprotokoll i brottmål. 
159e1934Reservprotokoll i brottmål. 
159f1934Reservprotokoll i brottmål. 
159g1934Reservprotokoll i brottmål. 
159h1934Reservprotokoll i brottmål. 
159j1934Reservprotokoll i brottmål. 
160a1935Reservprotokoll i brottmål. 
160b1935Reservprotokoll i brottmål. 
160c1935Reservprotokoll i brottmål. 
160d1935Reservprotokoll i brottmål. 
160e1935Reservprotokoll i brottmål. 
160f1935Reservprotokoll i brottmål. 
160g1935Reservprotokoll i brottmål. 
160h1935Reservprotokoll i brottmål. 
160j1935Reservprotokoll i brottmål. 
160k1935Reservprotokoll i brottmål. 
161a1935 – 1938Reservprotokoll i brottmål. 
161b1935 – 1938Reservprotokoll i brottmål. 
161c1935 – 1938Reservprotokoll i brottmål. 
161d1935 – 1938Reservprotokoll i brottmål. 
162a1936Reservprotokoll i brottmål. Brottmålsdomboken. 
162b1936Reservprotokoll i brottmål. Brottmålsdomboken. 
162c1936Reservprotokoll i brottmål. Brottmålsdomboken. 
162d1936Reservprotokoll i brottmål. Brottmålsdomboken. 
162e1936Reservprotokoll i brottmål. Brottmålsdomboken. 
162f1936Reservprotokoll i brottmål. Brottmålsdomboken. 
162g1936Reservprotokoll i brottmål. 
162h1936Reservprotokoll i brottmål. Brottmålsdomboken. 
162j1936Reservprotokoll i brottmål. Brottmålsdomboken. 
163a1937Memorial och uppropslistor. Akter 1-728. 
163b1937Småprotokoll och bouppteckningar. 1:e och 2:e rådmannens 
163c1937 
163d1937 
163e1937 
163f1937 
163g1937 
163h1937 
164a1938 
164b1938 
164c1938 
164d1938 
164e1938 
164f1938 
164g1938 
164h1938 
164j1938 
165a1939 
165b1939 
165c1939 
165d1939 
165e1939 
165f1939 
165g1939 
165h1939 
165j1939 
165k1939 
165m1939 
165n1939 
165l1939 – 1940 
165o1939 – 1940 
166g1939 – 1940 
166a1940 
166b1940 
166c1940 
166d1940 
166e1940 
166f1940 
167b1940 – 1941 
167d1940 – 1947 
167a1941 
167e1941 
167f1941 
167g1941 
167h1941 
167j1941 
168a1941 
168b1941 
168c 1941 
167c1941 – 1942 
168d1941 – 1942 
168e1942 
169a1942 
169b1942 
169c1942 
169d1942 
169e1942 
169f1942 
169g1942 
169h1942 
169j1942 
169k1942 – 1943 
168f1943 
171a1943 
171b1943 
171c1943 
171d1943 
171e1943 
171f1943 
171g1943 
171h1943 
172c1944 
172d1944 
172e1944 
172f1944 
172g1944 
172h1944 
172j1944 
172k1944 
172l1944 
172m1944 
172n1944 
172o1944 
172p1944 
172q1944 
173a1945 
173b1945 
173c1945 
173d1945 
173e1945 
173f1945 
173g1945 
173h1945 
173j1945 
173k1945 
170a1945 – 1946 
174a1945 – 1951 
172a1946 
174b1946 
174c1946 
174d1946 
174e1946 
174f1946 
174g1946 
174h1946 
174j1946 
174k1946 
174l1946 
174m1946 
174n1946 
174o1946 
175c1946 
175f1946 
170b1946 – 1947 
170c1946 – 1947 
175a1946 – 1949 
175b1946 – 1949 
172b1947 
175g1947 
175h1947 
175j1947 
175k1947 
175l1947 
175m1947 
175n1947 
175o1947 
175p1947 
175q1947 
175r1947 
175d1947 – 1948 
176a1947 – 1948 
175e1948 
176b1948 
176c1948 
176d1948 
176e1948 
176f1948 – 1970 
177b1949 
177a1949 – 1950 
177c1950 
177d1950 
178a1950 
178b1950 
178c1950 
179a1951 
179c1951 – 1952 
179b1952 
180a1953 
180b1953 
180c1953 
180e1953 – 1954 
180f1953 – 1954 
180d1954 
181a1954 
181b1954 
1821954 – 1957 
183b1955 
1851955 
183a1955 – 1957 
1841955 – 1959 
186a1958 
186b1958 
1871960 – 1964 
1881960 – 1964 
189a1962 
189b1962 
1901962 – 1963 
1911964 – 1965 
192a1965 – 1967 
192b1965 – 1967