bild
Serie

Kartor med beskrivningar över järnvägar, å vilka lagfart av rådhusrätten meddelats

Jönköpings rådhusrätts och magistrats arkiv

Samtliga handlingar under serie G II överlämnade den 8/2 1972 till inskrivningsmyndigheten i Stockholms domsaga.