Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Serie

Måldiarium (Ansöknings- och taxeringsdiarium)

Länsstyrelsen i Kalmar län. Landskontorets arkiv

Serien inbunden.

 Serier (4 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
Se: SE/VALA/01987/A IIUtslags- och resolutionskoncept1802 – 1882Omfattar åren 1802-1827 och 1847-1882. Se respektive år. 
Se: SE/VALA/01987/A IProtokoll och brevkoncept1830 – 1846Se respektive år. 
Se: SE/VALA/01987/D IInkomna skrivelser från Kungl Maj:t och centrala myndigheter1883 – 1900Se respektive år. 
Se: SE/VALA/01987/B IBrevdiarium1901 – 1904Se respektive år. 

 Volymer (52 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/VALA/01987/A I/291828 – 1829 
11905 
21906 
31907 
41908 
51909 
61910 
71911 
81912 
91913 
101914 
111915 
121916 
131917 
141918 
151919 
161920 
171921 
181922 
191923 
201924 
211925 
221926 
231927 
241928 
251928 – 1944Diarium över vederhäftighetsbevis. 
261929 
271930 
281931 
291932 
301933 
311934 
321935 
331936 
341937 
351938 
361939 
371940 
381940 
391941 
401942 
411943 
421944 
431945 
441945 – 1948Diarium över vederhäftighetsbevis. 
451946 
461947 
471948 
481949 
491950 
501951 
511952