Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Serie

Värnplikts- och värnpliktsbötesdiarier

Länsstyrelsen i Kalmar län. Landskontorets arkiv

Serien inbunden.

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11938 – 1954Värnpliktsdiarium 1938-1942. För tiden efter 1942, se serie B IV. Värnpliktsbötesdiarium 1947-1954. 
21938 – 1946Värnpliktsbötesdiarium. För tiden efter 1946, se B VIII:1.