Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Serie

Liggare rörande utarrenderade och försålda kronoegendomar m.m.

Länsstyrelsen i Kalmar län. Landskontorets arkiv

Serien inbunden.

 Volymer (19 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11800tFörteckning över till statsverket indragna och bortarrenderade boställen. 
21800tLiggare över utarrenderade kronoegendomar. 
31800tLiggare över utarrenderade kronoegendomar. 
41880t – 1910tLiggare över utarrenderade ecklesiastika boställen. 
51800t – 1900tLiggare över domäner i Kalmar län. 
61870 – 1934Liggare över syner och besiktningar å utarrenderade kronoegendomar. 
71880t – 1940tFörteckningar över löftesskrifter. 
81913 – 1931Liggare över tidpunkter då kronoegendomar skall arrendevärderas m.m. 
91913 – 1935Liggare över köpebrev och köpeskillingar. 
101933 – 1944Liggare över avräkningar med köpare av kronoegendomar och utmarksdelningslotter. 
111910t – 1930tLiggare över avräkningar med köpare av egnahemslägenheter upplåtna av kronan. 
121910t – 1930tLiggare över avräkningar med köpare av egnahemslägenheter upplåtna av kronan. 
131880t – 1930tLiggare över avräkningar med köpare av smärre kronolägenheter. 
141930tLiggare över avräkningar med köpare av jordbrukslägenheter och bostadslägenheter. 
151910t – 1920tLiggare över redovisningsräkning för arrendemedel rörande statsverkets utarrenderade jordbruksdomäner, kvarnar och fisken. 
161910tLiggare över redovisningsräkning för köpeskillingar för försålda smärre kronoegendomar och kronolägenheter. 
171910tLiggare över redovisning för arrendemedel från statsverkets domäner. 
181910t – 1930tLiggare över syner och besiktningar å kronoegendomar. 
191910t – 1930tAvkortningsliggare rörande kronoegendomar.