Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Serie

Liggare över depositioner

Länsstyrelsen i Kalmar län. Landskontorets arkiv

Serien i kartonger.

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11915 – 1960Liggare över ärenden rörande nedsättning av fullföljdsavgifter m.m. 1915-1948, liggare över depositioner 1926-1960, liggare över penningars nedsättande i allmänt förvar 1930-1953. 
21931 – 1951Omfattar åren 1931-1950/51. Liggare över depositionsmedel för besiktnings- och skatteskyltar.