Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Serie

Räkenskaper med Kungl Överintendentsämbetet (fr.o.m. 1918 Kungl Byggnadsstyrelsen)

Länsstyrelsen i Kalmar län. Landskontorets arkiv

Serien i kartonger.

 Volymer (4 st)

ReferenskodTid 
11873 – 1890 
21891 – 1907 
31908 – 1912 
41913 – 1920