Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Serie

Handlingar rörande kungsladugårdar, syner avseende militära boställen m.m.

Länsstyrelsen i Kalmar län. Landskontorets arkiv

Serien i kartonger om inte annat anges.

 Volymer (26 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11687 – 1761Handlingar rörande Hossmo kungsgård med Dunö och Skälby kungsladugård. 
21713 – 1738Handlingar rörande Borgholms kungsladugård. 
31740 – 1759Handlingar rörande Borgholms kungsladugård. 
41761 – 1820Handlingar rörande Borgholms kungsladugård. 
51683 – 1749Handlingar rörande Ottenby kungsladugård. 
61722 – 1812Handlingar rörande Ottenby kungsladugård. 
71750 – 1820Handlingar rörande Ottenby kungsladugård. 
81692 – 1741Handlingar rörande Ottenby och Borgholms m.fl. kungsladugårdar. 
91688 – 1808Handlingar rörande Horns kungsladugård. 
101810 – 1826Handlingar rörande Horns kungsladugård. 
111713 – 1758Handlingar rörande Halltorps kungsladugård 1713-1750 och husesyner över Skällby ladugård samt Hossmo och Dunö säterier 1758. 
121686 – 1792Handlingar rörande kungsladugårdarna på Öland. 
131681 – 1708Handlingar rörande syner över officerares m.fl. boställen. 
141686 – 1739Handlingar rörande husesyner avseende officersboställen. 
151689 – 1724Handlingar rörande syner av militära m.fl. boställen. 
161710 – 1769Handlingar rörande syner avseende officerares m.fl. boställen. 
171724 – 1727Handlingar rörande syner av militära m.fl. boställen. 
181727 – 1749Handlingar rörande husesyner avseende överofficersboställen vid Kalmar regemente. 
191732 – 1777Handlingar rörande syner avseende militära boställen. 
201740 – 1759Handlingar rörande husesyner avseende officersboställen. 
211751 – 1777Handlingar rörande husesyner avseende överofficersboställen vid Kalmar regemente. 
221763 – 1777Handlingar rörande husesyner avseende officersboställen. 
231689 – 1690Band. Rannsakningar rörande skattehemman, den s.k. "Fastebrevsvolymen". Om denna se A Sandberg, "Fastebrevsvolymen i Kalmar läns landskontors arkiv" i Archivistica et mediaevistica Ernesto Nygren oblata, Stockholm, 1956, s. 321 ff. Volymen är mikrofilmad (IJ 2000). 
241689 – 1860tHandlingar rörande capellan-, domare- och lantstatsboställen. 
251706 – 1787Handlingar rörande syner av säterier i Fliseryds socken 1706 samt kronohemmans städjande 1758-1787. 
261785 – 1798Handlingar rörande hospitalshemmanet Törneby vid Kalmar.