bild
Serie

Handlingar rörande förvaltningen av kyrkors, hospitals och andra institutioners tillhörigheter och inkomster

Länsstyrelsen i Kalmar län. Landskontorets arkiv

Serien i kartonger.

 Volymer (31 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11748 – 1766Handlingar rörande Cederflychtska fattighuset i Västervik. 
21767 – 1781Handlingar rörande Cederflychtska fattighuset i Västervik. 
31782 – 1799Handlingar rörande Cederflychtska fattighuset i Västervik. 
41800 – 1817Handlingar rörande Cederflychtska fattighuset i Västervik. 
51818 – 1827Handlingar rörande Cederflychtska fattighuset i Västervik. 
61828 – 1871Räkenskaper för Cederflychtska fattighuset i Västervik 1828-1835 och räkenskaper för Cederflychtska fattigvårdsstiftelsen i Västervik 1870-1871. 
71743 – 1752Västerviks stads räkenskaper. 
81752 – 1762Västerviks stads räkenskaper. 
91773 – 1781Västerviks stads räkenskaper. 
101782 – 1787Västerviks stads räkenskaper. 
111788 – 1822Västerviks stads räkenskaper 1788-1791 och kurhusräkenskaper
1819-1822.
 
121823 – 1826Kurhusräkenskaper. 
131827 – 1862Kurhusräkenskaper. 
141782 – 1796Lasarettsräkenskaper. 
151797 – 1808Lasarettsräkenskaper. 
161809 – 1822Lasarettsräkenskaper. 
171756 – 1768Hospitalsräkenskaper. 
181769 – 1787Hospitalsräkenskaper. 
191788 – 1799Hospitalsräkenskaper. 
201800 – 1808Hospitalsräkenskaper. 
211845 – 1846Handlingar angående undsättningsåtgärder efter missväxten i Kalmar län. 
221845 – 1846Handlingar angående undsättningsåtgärder efter missväxten i Kalmar län. 
231845 – 1846Handlingar angående undsättningsåtgärder efter missväxten i Kalmar län. 
241761 – 1789Räkenskaper avseende spinnhusen. 
251846Räkenskaper över medel till understöd för nödlidande i Uppsala, Stockholms, Västmanlands och Kalmar län. 
261846Räkenskaper över medel till understöd för nödlidande i Uppsala, Stockholms, Västmanlands och Kalmar län. 
271722 – 1739Handlingar rörande stipendier till gymnasier, skolor, hospitaler, kollekt- och stamboksmedel. 
281743 – 1793Handlingar rörande stipendier till gymnasier, skolor, hospitaler, kollekt- och stamboksmedel. 
291849Handlingar rörande kollekt insamlad i Kalmar domkyrka till lasarettet. 
301668 – 1786Räkenskaper avseende medel för byggandet av Kalmar stads nya kyrkobyggnad 1668 och 1682, kyrkotionde 1717, sammandrag över insamlade kollektmedel i Kalmar län 1782, räkenskaper över Tryserums sockens fattighus 1762-1786. 
311652 – 1885Räkenskaper för kyrkor 1652-1714, räkenskaper för folkskolor 1849-
1856 och Kalmar domkyrkas räkenskaper 1885.