bild
Serie

1920 års dossiersystem

Utrikesdepartementet med föregångare