bild
Serie

Kartor

Lönneberga kyrkoarkiv

 Kartor / ritningar (22 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
01:001Karta över Lönneberga kyrkas jord18621 blad. 
01:002Utmarken till pastorsbostället Silfverhult18891 blad. Trasig. 
01:003Karta kyrkoherdebostället Silfverhult19081 blad. 
01:004Karta över ett område beläget å fastigheten av Hultås 1:419231 blad. (Fotokopia 1969) 
01:005Karta över ett område belagt å fastigheten Lönnerberga 1:119301 blad. 
01:006Karta över skogsmarken till Lönneberga kyrkoherdeboställe 3/8 mtl Silverhult nr 119351 blad. 
01:007Karta över Lönneberga kyrkogård19361 blad. 
01:008Förslag till byggnadsplan för Silvedalens stationssamhälle19401 blad. 
01:009Karta över Lönneberga kyrkoherdeboställe
3/8 mtl Silverhult 1:1
19461 blad. 
01:010Karta över inägorna till Lönneberga kyrkoherdeboställe 3/8 mtl Silverhult 1:119461 blad. 
01:011Karta över inägorna till lönebostället Silverhult19481 blad. 
01:012Förslag till byggnadsplan för Lönneberga stationssamhälle19571 blad. 
01:013Karta över ägobyte mellan Hultåsa 1:17 och Hultåsa 1:2219691 blad. 
01:014Karta över avstyckat från Silverhult 1:119711 blad. 
01:015Förslag till stadsplan för området Grönlid Hulingsryd 15:1 mfl. Silverdalen19711 blad. 
01:016Karta över Lönneberga kyrkogård19731 blad. 
01:017Karta över tätorten Lönneberga19781 blad. 
01:018Karta över tätorten Silverdalen19791 blad. 
01:019Karta över tätorten Silverdalen19811 blad. 
01:020Karta över Lönneberga kyrkogårdodat.1 blad. 
Se: SE/VALA/00237/R III/021022Charta Öfver Lönneberga Prästegård Silfwerhult Kallad Uti Calmare Län Sefwedes Härad och Lönneberga Sochn1789Karta över prästgården kallad Silverhult. Renoverad år 1789 av Nils Magnus Westerström. Format 41 x 63 cm. B 149. 
Se: SE/VALA/00237/R III/021023Charta öfwer Lönberga Prästegård Selfwerhult Calmare Län, Aspelands Härad och Lönberga Sochn1792Karta över prästgården. Avmätt år 1792 av Olof Wahlberg. Format 48 x 59,5 cm. B 150.