bild
Serie

Ritningar

Lönneberga kyrkoarkiv

Vid rekvisition anges landsarkivets beteckning (R samt nummer) som finns angivet i anmärkningskolumnen.

 Kartor / ritningar (33 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
01:001Förslag till reglering av Lönneberga sockens kyrkogård19101 blad. 
01:002Ritning till lärarbostad i Slättna19211 blad. 
01:003Bänkvärmare och radiatorkamin19212 blad. 
01:004Lönneberga kyrka. Restaureringsförslag1923/1924?9 blad. 
01:005Förslag till utvidgning av Lönneberga kyrkogård19291 blad. 
01:006Möbler till sakristian19323 blad. 
01:007Ritning till likbod för Lönneberga sockens kyrkogård1932?1 blad. 
01:008Ritning över gravkapell för Lönneberga församling19349 blad. 
01:009Lönneberga prästgård. Värmeledning å sanitär inredning19352 blad. 
01:010Lönneberga prästgårds ritningar19375 blad. 
01:011Lönneberga prästgård19381 blad. 
01:012Förslag till restaurering av trädgården vid Lönneberga församlings prästgård19381 blad. 
01:013Ritning av kyrkan19392 blad. 
01:014Restaureringsförslag kyrkan19391 blad. 
01:015Förslag till belysning, detaljritning dörrar m.m.19415 blad. 
01:016Förslag till församlingshem. Prinsipritning19531 blad. 
01:017Vaktmästarbostad vid kyrkan, uppmätningsritning19531 blad. 
01:018Lönneberga kyrka. Planritning1954(1955)1 blad. 
01:019Förslag till hägnad å norra fasaden av kyrkogården19552 blad. 
01:020Lönneberga kyrka. Interiör(bänkar, utsmyckning, skåp och biktlucka)19575 blad. 
01:021Lönneberga kyrka. Yttre restaurering19583 blad. 
01:022Församlingshem19661 blad. 
01:023Ritningar över bostadshus Silverdalen19685 blad. 
01:024Förslag till utvidgning av Lönneberga kyrkogård å fastigh Lönnberga 1:6 och 1:719742 blad. 
01:025Lönneberga kyrkogård. Markutredning?19767 blad. 
01:026Relationsritning på tillkommande ledningar i mark vid Lönneberga kyrka19771 blad. 
01:027Lönneberga systemritning. Uthus19771 blad. 
01:028Lönneberga församlingshem. Tidigare skolhus. Fasadritning19942 blad. 
01:029Gamla kyrkskolan. Pannrumodat.1 blad. 
01:030Lönneberga kyrka. Förslag till garderober och förvaringsrum under orgelläkaren samt detalj över dörrarodat.1 blad. 
01:031Förslag till orger(kororgel)odat.1 blad. 
01:032Ritning till avträde vid Lönneberga skolhusodat.1 blad. 
01:033Hultåsa 1:17 systemritning till redskapsskjulodat.1 blad. 

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11860Ritning till ny kyrka. Format 65 x 47,5 cm. R 679.