Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Handlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord

Vadstena kyrkoarkiv

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1568 – 1643Se K I a:1. Avskr. av brev ang. prästgården och dess ägor 1568, 1629-1634. Om prästgårdsbyggningen 1637. Om prästgårdens hus 1643. 
- [H0002]1690t – 1713Se N III:1. Om kyrkans mark 1690-t.(?), 1711, 1713. Prästgårdens inventarium och mark 1705. Syner på kyrkoherdeprästgården 1699, 1703, 1713. 
- [H0003]1713 – 1786Se K I a:3. Protokollutdrag angående komministergården 1717-1770. Protokoll vid husesyn på prästgården 1713. Om fähusbyggnad vid prästgården 1786. 
11713 – 1880Av- och tillträdessyner, ekon. besiktningar m.m. på kyrkoherdebost. 1713-1861. Dito på kaplansbostället 1841. Ang. grunden för fördelning av kostnader för prästgårdsbyggnad 1879-1880. 
- [H0004]1834 – 1844Se K V:1. Handlingar angående prästgårdsbyggnaden.