Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Ritningar

Vadstena kyrkoarkiv

Planförvaring om inget annat anges. Se även serierna O I a, O I b, O II, K IV b, K V b, K V c.

 Kartor / ritningar (33 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
01:001Förslag till avklädningsrum vid badavdelning i Vadstena folkskolaOdat. 
02:001Projekt till återställande av Vadstena klosterkyrka, plan, fasader, genomskärningar18816 blad. 
03:001Återställande av Vadstena klosterkyrka, västra fasaden1892 
04:001Vadstena klosterkyrka, ny tornspira, fönsternischer mm18924 blad, varav 1 blad odat. 
05:001Kyrka i Vadstena, värmeledning1892 
06:001Förslag till iståndsättande av Vadstena klosterkyrka, fasader18934 blad. 
07:001Vadstena klosterkyrka, takryttare1896Tub. 2 blad varav 1 blad är odat. Med beskrivning. 
08:001Vadstena klosterkyrka, orgelstruktur, bänkgavelns övre del18961 blad orgelstruktur. Med översikt av orgeldisposition 2 blad odat. Angående ritningen Bänkgavelns övre del står det inte på ritningen att det är klosterkyrkan, 1 blad. 
09:001Vadstena klosterkyrka, restaurering, predikstolsstaket, bänkinredning, orgelfasad, sakristia, mm18977 blad. Även odat. Med 1 blad okänt odat. 
09:002Vadstena klosterkyrka, detaljer full storlek: sakristia, orgel, predikstol, skärmgavlar, ornering1897Tub. 9 blad. Även odat. 
10:001Förslag till ombyggnad av Folkskolan i Vadstena, fasader19135 blad. 
11:001Om- och tillbyggnad av prästboställe i Vadstena, fasader, sektioner, planer19222 blad. 
12:001Vadstena klosterkyrka, pannrum och sakristia 19245 blad. Med bänkar för värmeelemet. Gillad och stadsfäst av Kungliga byggnadsstyrelsen 1925. 
13:001Vadstena klosterkyrka, värmeledning1924 – 19252 blad, varav 1 blad är söndrigt. 
14:001Vadstena klosterkyrka, sakristia och pannrum mm1925 – 192614 blad. Även odat. 
15:001Vadstena klosterkyrka, ordnande av brödernas kor mm19307 blad. 
16:001Vadstena kloster, ändring av munkkloster till gästhemmets matsal1962 
17:001Nybyggnad av fösamlingshem, kv Biskopen i Vadstena, fasader, planer, sektion19636 blad. 
18:001Vadstena klosterkyrka, klädskåp1972 
19:001Vadstena klosterkyrka, planer, sektioner, fasader, väggar197813 blad. 
19:002Vadstena klosterkyrka, Situationsplan, markbehandling, stuprör, takfot mm197823 blad. Med ritningsförteckning. 
19:003Vadstena klosterkyrka, elektrisk anläggning, belysningsanläggning197827 blad. Bygghandling etapp 1. Med ritningsförteckning för elritningar. 
19:004Vadstena klosterkyrka, röranläggning19786 blad. 
20:001Vadstena klosterkyrka, trapprum i sakristia, tidplan19812 blad. 
21:001Vadstena klosterkyrka, inredning, sakristia19827 blad. 
22:001Vadstena klosterkyrka, huvudplan, belysning, elinstallation198312 blad. Relationsritningar. Ritningsnummer: E1-E12. Med ritningsförteckning. 
22:002Vadstena klosterkyrka,driftkort för radiatorer och värmeslingpr19832 blad. 
23:001Tillbyggnad av gravkapell, fasader, sektioner, tomtskisser1987 – 198921 blad. 
24:001Förslag till förskola/fritidshem, Svenska kyrkan i Vadstena, fasader, sektioner, planer mm198918 blad. med kopior. 
25:001Vadstens klosterkyrka, Trossboden, idéskisser, planer, fasader19944 blad. 
26:001Vadstena klosterkyrka, alternativa placeringar av sten1994 
27:001Vadstena klosterkyrka, ljusbärare1995 – 19965 blad. 
28:001Vadstena klosterkyrka, förslag till flyttbara bänkar, förråd19972 blad.