bild
Serie

Skrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda

Västra Ryds kyrkoarkiv

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1578 – 1725Se L I a:1. Avskrifter av brev angående prästgården. 
11675 – 1728Band. Avskrifter av brev. 
- [H0002]1837Se K I:1. Avskrifter av Kunglig resolution angående pastoralier och deras utgörande. 
- [H0003]1865Se D II:1. Om kyrkobygge i Svinhult.