bild
Serie

Handlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord

Västra Ryds kyrkoarkiv

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11768 – 1960Kartong. Protokoll vid syner och värderingar 1768-1883, spridda år. Protokoll vid ekonomiska besiktningar 1831-1907, spridda år. Handlingar angående Gransjömaden 1849-1919, spridda år. Handlingar angående ombyggnad av kyrkoherdebostället 1854, 1927, 1928. Arrendekontrakt 1871-1960, spridda år. Skogshushållningsplaner 1878, 1888, 1908. Handlingar angående skogsavkastningen 1878-1942, spridda år. 
- [H0001]1578 – 1725Se L I a:1. Om församlingarnas hus i prästgården, odat. Avskrifter av brev angående prästgården 1578-1725. Om prästgårdens ägor 1642. 
- [H0002]1634Se C:1. Om prästgårdens ägor. 
- [H0003]1686 – 1857Se D II:1. Om församlingarnas hus i prästgården 1686-1704. Om prästgårdens hus 1686-1704. Om prästgårdens ägor 1704. Brandstodsförsäkring av fattigboden 1857. 
- [H0004]1690 – 1753Se J I:1. Om prästgårdens hus.