Med anledning av coronapandemin begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Handlingar angående kyrkan

Ålems kyrkoarkiv

Kartor och ritningar se serie R!

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1636Se L I a:1. Bänklängd. 
- [H0002]1636 – 1748Se E I:1. Bänklängd 1636, 1657, 1748. 
11664 – 1830Bunt. Handlingar ang. kyrkobygget 1664-1830 spridda år, handling ang.marktvist 1791, handlingar ang. nytt orgelverk 1840-1841 samt förteckning över epitafier, vapen och inskriptioner. 
- [H0003]1781 – 1792Se K I:1. Synehandlingar rörande kyrkan 1781,protokoll vid entreprenadauktion på kyrkobygget 1792. 
21798 – 1887Kartong. Handling ang. bänkrum i kyrkan 1798, handlingar ang. kyrkobyggnaden 1829-1834 och odat., handlingar ang. brandförsäkring 1836-1884, spridda år, handlingar rörande orgelverket 1840-1887, spridda år, handlingar rörande måleriarbeten i kyrkan 1873.