Måndag den 18 november kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Serie

Handlingar angående kyrkan

Ålems kyrkoarkiv

Kartor och ritningar se serie R!

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1636Se L I a:1. Bänklängd. 
- [H0002]1636 – 1657,1748Se E I:1. Bänklängd. 
11664 – 1830Bunt. Handlingar ang. kyrkobygget 1664-1830 spridda år, handling ang.marktvist 1791, handlingar ang. nytt orgelverk 1840-1841 samt förteckning över epitafier, vapen och inskriptioner. 
- [H0003]1781,1792Se K I:1. Synehandlingar rörande kyrkan,protokoll vid entreprenadauktion på kyrkobygget 1792. 
21798 – 1887Kartong. Handling ang. bänkrum i kyrkan 1798, handlingar ang. kyrkobyggnaden 1829-1834 och odat., handlingar ang. brandförsäkring 1836-1884, spridda år, handlingar rörande orgelverket 1840-1887, spridda år, handlingar rörande måleriarbeten i kyrkan 1873.