Med anledning av coronapandemin begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Ritningar

Ålems kyrkoarkiv

 Kartor / ritningar (32 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
01:001Ålems kyrka, skissförslag till dopljusstake odat2 blad. 
02:001Lönebostället i Ålem, stall, loge och ladugård: plan, fasadodat 
03:001Boningshus i Hedersrum, tillbyggnad: gavel, sidor åt gården, plan mm18852 blad. Även odat. 
04:001Boningshus i Hedersrum, tillbyggnad: planer, genomskärning, gavel1890 
05:001Ålems kyrka, restaureringsförslag: takplan, korbänk och dopkapell mm192410 blad. Söndriga blad. 
06:001Ålems kyrka, restaureringsförslag: elektrisk belysning, ny orgelfasad19252 blad. Söndriga blad. 
07:001Ålems kyrka, list av trä runt plafondmålning1927Ozalidkopia. 
08:001Församlingshem i Ålem, uthusbyggnad: fasader, plan, sektion1927 
09:001Ålems kyrka, ny orgelfasad, korbänkkvarter och dopkapell, pilastrar mm19286 blad. Söndriga blad. 
10:001Gamla folkskolan i Blomstermåla, om- och tillbyggnad: fasader, planer, sektioner19325 blad och 6 blåkopior. 
11:001Församlingshus i Sandbäckshult, fasader, sektion, planer19342 blad. 
12:001Prostgården i Hedersrum, Ålem, planer, sektion, fasad mot öster193710 blad. 
13:001Prästgården i Ålem, fasader, plan19395 blad. 
14:001Prästgården i Hedersrum, Ålem, förslag till ombyggnad: planer, sektioner, fasader19487 blad. 
15:001Århults skola, sektioner, bottenplan, förslag till badrum i tjänstebostad1949 – 19503 blad. 
16:001Ålems kyrka, plan, skåp och inredning i sakristia19565 blad. 
17:001Ålems kyrka, plan, sektion19662 blad. Ritningsnummer 2-3. Med 2 blad, osäkert upprättandedatum (1963?), ritningsnummer:1, Reviderad 1970-1971, plan. 
18:001Ålems kyrka, planer, läktarfasad, sektioner196810 blad och 13 dubbletter. Ritningsnummer 10-17, 19-21. 
19:001Gamla folkskolan i Blomstermåla, förslag till anordnande av toaletter1968 
20:001Ålems kyrka, bjälklag i vapenhus och trappa i tornet19691 blad och 1 kopia. Ritningsnummer: 18. 
21:001Ålems kyrka, ombyggnad: rullstolsramp, golv och tak i vapenhus, sanitet mm19707 blad. Ritningsnummer: 22-27, I A. 
22:001Ålems kyrka, ombyggnad av sakristia, planer, fasader1971 
23:001Omändring av Århults gamla skola till församlingshem i Blomstermåla, planer mm19735 blad. Även odat. 
24:001Ålems kyrkogård, ekonomibyggnad: fasader, sektion, planer19782 blad. 
25:001Pastorsexpedition i Ålem,nybyggnad: Planer, sektioner, fasader mm198521 blad. Ritningsnummer A 00:1, A 30:1-A 30:12, A 35:1, A 37:1. Med ritningsförteckning och nybyggnadskarta, del av Ålem 8:1. 
25:002Pastorsexpedition, nybyggnad: grundläggning plan, detaljer, pålplan mm19857 blad upprättade 1985-06-10, ändrad 1985-09-02. Ritningsnummer: K 1-K 7. Med ritningsförteckning. Med 7 blad upprättade 1985-06-10. 
25:003Pastorsexpedition, nybyggnad: el, ventilation19853 blad. 
26:001Församlingshem i Ålem, VS-installation19851 blad. Med beskrivning för tillbyggnad av församlingsgård Århult 7:9 och 7:12. 
27:001Ålems kyrka, ombyggnad: planer, sektion, fasader19887 blad. Ritningsnummer: 00:1-00:5, 30:1. 
28:001Ålems kyrka, ombyggnad, planer19892 blad. Ritningsnummer 30:1-30:2. 
29:001Församlingsgård/sommarcafé, EFS-gården Timmernabben, fasader, planer19893 blad. 
30:001Församlingshem Ålem 8:18, ombyggnad: inredning i kök, ventilation mm19925 blad.