bild
Serie

Protokoll i särskilda mål

Svea Hovrätt

Serien i buntar utom vol. 6-7 och 23. En äldre volym "Strödda mål 1615-1668" har fördelats i enlighet med Bilaga 1.

Målet mellan Gyllenstiernorna och Arvid Ivarsson Natt och Dag samt den fiskaliska aktionen emot honom. Kungl. brev 1678 22/12, 1679 19/2 och 6/12. Om denna process se Meddelanden från Svenska riksarkivet 1957, s. 138 ff.

1679 8/1-12/8; Ingå i Revisionsakt. 1680 21/8, Gyllenstierna ./. Natt och Dag, vol. 1-2, pag. 1-219, 216(!)-453. Renskrivna protokoll.

 Volymer (25 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11679 13/8 – 1680 11/10Konceptprotokoll. Pag. 454-. Om denna volyms tidigare öden se Donum Boëthianum, s. 212 f.

Processen mot Nils Bielke. Om arkivaliernas tidigare öden se Donum Boëthianum, s. 213 ff.
 Info/
 
21698 – 1703 23/6Omf. följande tidsperioder: 1698 2/5-1700 24/11, 1701 29/7 (koncept till diarium vid Bielkes genomgång av de pommerska akterna), 1701 29/7-14/9 (renovation av diarium ...), 1701 16/9-23/12, 1702 9/1-20/3, 1703 23/6. Häri även extrakt av hovrättens protokoll 1699 17/1 och 1700 23/11 samt kopior av hovrättens resolutioner 1701 31/10 och 17/12.
 Info/
 
31704 jan – maj 
41704 juni – 1705 15/4
 Info/
 
51704 18/11 – 1705 10/4Inbunden. Protokoll i avoga sköldspunkten. Dalupproret. Om volymens tidigare öden se Donum Boëthianum, s. 216 f.
 Info/
 
6 a-d1743 11/7 – 1744 12/1Inb. 1343 fol.

Målet mellan Börje Filip Skeckta och Abraham Hedman.
 Info/
 
71748 – 1750Protokoll 1748 jan-dec samt 1750 mars-dec, de sistnämnda i anledning av besvär över domen 1748 13/12.
 Info/
 
81748Domar i målet Skeckta ./. Hedman samt över de av Magnus Skeckta tilltalade riksdagsbönderna.
 Info/
 
91747 4/4 – 1748 16/5Hovrättens resolutioner över personer, som indragits i målet Skeckta ./. Hedman.
 Info/
 
101751 – 1789Målen: Kronan ./. Norrköpings mässingbruk 1751, fiskalen ./. Gabriel Durietz 1755-1757 samt Smaraeus ./. borgenärer 1789. Vid Durietz protokoll placerat manuskriptet till en av hovrättssekreteraren A.E. Durling utarbetad uppsats. Målet mot Carl Anders von Plommenfelt 1782 (Handl. till deposit. diarie nr 126).

Målet rörande mordet på Gustaf III.
 Info/
 
111792 17/3 – 14/4Renskrivna protokoll. 
121792 16/4 – 14/6Renskrivna protokoll. 
131792 17/3 – 9/5Konceptprotokoll, ofullständiga. 
141792 18/3 – 27/4Memorialprotokoll 18/3-27/4 "sammandrag" av protokollen 17/3-25/4, avskrifter av protokollen 12-18 april samt utslag 10/5, ofullständigt.
 
151792Högmålsåtalet mot prosten Joh. Widén. Häri även handlingar till rättegången.

Högmålsåtalet mot Gustaf Mauritz Armfelt enligt kungl. remiss 1793 18/12.
 Info/
 
161794 29/1 – 28/5Renskrivna protokoll. 
171794 8/6 – 15/9Renskrivna protokoll.
 Info/
 
181794 29/1 – 7/5Konceptprotokoll. 
191794 8/5 – 11/9Konceptprotokoll. Häri även avskrifter av Armfelts brevväxling med major Uggla.
 Info/
 
201794Memorialprotokoll, strödda, utslag 22/7, i koncept och renskrift, samt utlåtande, i koncept, över besvären över utslaget.
 Info/
 
211795 25/3 – 2/6Högmålsåtalet mot Johan Christoffer Toll. Häri även hovrättens utslag 2/6, i koncept.

Balansmålet mot kassör Tavelin. Se även E VI b 3 aa:8.
 
221800 23/7 – 1801 6/5Inbunden. Originalprotokoll.
 Info/
 
231800 31/7 – 18/12Renoverade protokoll.

Rannsakningen om kronprins Carl Augusts död.
 Info/
 
241810 6/7 – 5/11Renskrivna protokoll. 
251810 6/7 – 17/7; 1810 17/7-5/111810 6/7-17/7; Renoverade protokoll (Lägg 1-25).
1810 17/7-5/11; Renoverade protokoll (Lägg 26-51). Häri även handlingar från den medicinska undersökningen.
 Info/