bild
Serie

Räkenskapshandlingar

Stockholms kvinnliga bilkår

Årsredovisningar och revisionsberättelser utgör 1940-1991 bilagor till årsmötesprotokollen (serie A1).Övriga räkenskapshandlingar, t ex kassarapporter, utgör bilagor till styrelseprotokollen (serie A2).