bild
Volym

[Kommissionshandlingar]

Gruvrättens arkiv (Stora Kopparbergs Bergslag)

Grunddata

ReferenskodSE/ACD/413/F3/968
ExtraID968
Datering
1779 (Tidsomfång)
ArkivinstitutionArkivcentrum Dalarna

Innehåll

Allmän anmärkning"Protocoll hållit wid den af Kongl. Maij:ts, genom Nådig Resolution, af den 19 Februarii 1770 anbefallte Comissions förrättningen, wid Stora Kopparberget, den 12 och följande dagar i April 1779."

Genom kunglig resolution 1770-02-19 reducerades stora sjötullen och den gamla kopparavgiften till kronan om vart 4:e tillverkat skd nedsattes till vart 8:e skd. Den nya ordningen förklarades t.v. giltig för tio år (Lindroth, Gruvbrytning och kopparhantering I, s.444). "I hwilket afseende nödigt blifwer, at, utom Bergs-Collegii eftersyn wid de wanliga besigtningar i orten, bör wid det nionde årets förlopp en undersökning af committerade Ledamöter ifrån Kammar- och Bergs-Collegierne anställas, hwilka hafwa at wid det tillfället omständeligen göra sig underrättade om grufwans och werkets dåwarande tillstånd, samt efterse hwad werkan detta bewiljade understöd medfört til förbättring i Bergslagens wilkor och werkets upkomst, i anledning hwaraf sedermera blifwer tilfälle at öfwerväga hwad Författning må efter då befinteliga omständigheter til widtagande pröfwas lämpelig til Kronans förmån jemte kopparwerkets bestånd" (BO 1797 s.402f).

Kontroll

Skapad2015-08-11 15:05:11
Senast ändrad2015-08-11 15:05:11