Med anledning av coronapandemin begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Handlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord

Hamrånge kyrkoarkiv

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11685 – 1849Inb. spr år.
Synehandlingar m.m.
Lev. 87/1973
Anm.: Med register, ej helt i
kronologisk ordning.
Inneh. bl.a.
Handlingar från syner o. Ekonomiska besitningar över prästbordet o.
kaplansbostället.
Domboksutdrag m.m. rör. tvist om
allmänningen m.m. mellan löjtnan-
tsbostället, prästbordet o.
sockenmännen. Handlingar rör.
tvist mellan kyrkherde J. Friborg
och Hagsta byamän ang. fiske i
Södersundet.
Handlingar rör. Vintervägdelning.
Handlingar rör. Prästbolet såsom
rotehållare, däribland ett
båtmanskontrakt för 1840 resp.
1848.
 
- [H0001]odatSe härför även serie O I