Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Handlingar ang. kyrkliga boställen o. kyrklig jord

Rogsta kyrkoarkiv

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11595 – 1804Band i kapsel
Handlingar ang. kyrkobordet
Lev. 65/1968
Anm.: Med register i två avdelningar.
Inneh. även:
Skrivelser 1602-1790, handlingar
ang. kyrkoherdeval 1750, 1762 och 1789, kaplansval 1751, 1763 och 1778,
handlingar ang. präst-
erskapets avlöning 1603, 1612, 1621, 1693, 1744 (tiondelängd),
1773 och 1790.
 
- [H0001]1749 – 1852Handlingar ang. prästbordet
Se J: 3
 
21766 – 1857Kapsel
Handlingar ang. kyrkobordet
Lev. 65/1968
Inneh. även:
Handlingar ang. kyrkobyggnaden
1847, 1857, ang. orgelveket 1857.
 
- [H0002]1823 – 1901Handlingar rörande prästbordet m.m. Se J: 6 
31866 – 1873Kapsel
Handlingar angående delning av
odlingsbara myrar inom kyrkogrändens skifteslag
Lev. 2/1974
Inneh. även:
Handlingar till fattigvårds-
styrelsen 1863, u.å.
Handlingar till Rogsta förlikningsdomstol 1880-1882
Kyrkokassans verifikationer
1877
Räkningar över skolavgifter
1855-1867
Skolkassans verifikationer
1875-1877
Kursbok 1880-1886
Kladd till ämbetsberättelser
1915
Förteckning över dokument och handlingar rörande Rogsta sn,
prästbord m.m. 1806-1883
Förteckning på insättare i liv-
ränte- o. kapitalförsäkrings-
anstalten i Gävleborgs län 1881-1887
Diverse kungörlelser 1865-1870 spr år.