Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

SLÄKT- OCH ARVSKIFTESHANDLINGAR

Löfstads säteris arkiv

Hit har förts, dels släkthandlingar som friherre- och grevebrev för familjen von Fersen och familjen Soops stamträd, dels allmänna arvskifteshandlingar, samt handlingar rörande Engsö fideikomiss, patronathandlingar och handlingar rörande Reutersbergs säteri.