Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

SLÄKT- OCH ARVSKIFTESHANDLINGAR

Löfstads säteris arkiv

Hit har förts, dels släkthandlingar som friherre- och grevebrev för familjen von Fersen och familjen Soops stamträd, dels allmänna arvskifteshandlingar, samt handlingar rörande Engsö fideikomiss, patronathandlingar och handlingar rörande Reutersbergs säteri.