Måndag den 21 juni kl. 16.30–18.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Arvskifteshandlingar, allmän serie

Löfstads säteris arkiv

Serien i kartonger där ej annat anges.

 Volymer (11 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/VALA/02249/C I/11611Arvskifte efter Erik Jönsson Lillie. 
11680 – 1716Originale arfslotter, skatte- kiöpe- och förvandlingsbreef med fleere documenter angående Lindholmen, Mariedahl och Löfsta registrerade 1791 (Har utgjort Act nr 1 i Löfsta documenter, arkivförteckning 1816, se E I:1). Utgöres av handlingar tillhörande Axel Lillies arvskifte 1699-1700, rörande Axel Lillies dispositioner 1680, 1694, 1696 samt gårdshandlingar rörande Ede, Åkermåsen, Wallby, Aspa, Kullerstad och inventarieförteckningar över lösören, som Hedvig Catharina de la Gardie erhållit av sin mor 1711 och 1712. 
21691 – 1816Handlingar rörande Hedvig de la Gardies arvingar 1750-1755, rörande byten 1691-1770 och odaterat rörande gravationer på Axel von Fersens egendomar 1789 (transumt), rörande arvskifte efter Axel von Fersen och Hedvig Catharina von Fersen, f. de la Gardie, 1801-1803, rörande arvskifte efter Eva Sophie Piper, f. von Fersen, och sonen Carl Fredrik Pipers övertagande av Löfstad 1816-1817. 
31769Pergamentsbrev med stort sigill. Bytesbrev för Agneta Wredes arvingar på Uddarne och Brinck. 
41776Pergamentsbrev med stort sigill. Bytesbrev för Axel Lillies arvingar för Ahlsätter, Alvastra, Resebro, Syttorp, Knutstorp, Ede, Båhrstad, Husared, Wallby. 
51776Pergamentsbrev med stort sigill för Axel Lillies arvingar på Finstad. 
61808Band. Jordebok upprättad 1808 på Löfstad och underlydande hemman, ingiven 1816 vid Sophie Pipers bouppteckning. 
71809 – 1815Räkenskaper för Adolf Ludvig Pipers arvingar (hustrun Eva Sophie och barnen Axel Adolf, Sophia Ulrika g Cederström, och Carl Fredrik) 1811-1815, separat räkning för Sophie Cederström 1809 samt för Carl Fredrik Piper 1810. Volymen innehåller även huvudräkning över Hedvig de la Gardies inkomster och utgifter med verifikationer 1750-1752 samt räkenskaper över enskilda medel 1800 för Axel von Fersens (?) räkning. 
Se: SE/VALA/02249/B VIII b/31811Arvskifteshandlingar efter Axel von Fersen d y. 
81817 – 1906Handlingar rörande arvskifte efter Aurore Piper, f. de Geer, 1817-1829, rörande Charles Emil Pipers övertagande av Löfstad med underlydande hemman 1856-1857 (med avskrifter av äldre åtkomsthandlingar), arvskifteshandlingar efter Carl Fredrik Piper 1859-1860, efter Sophie Piper, f. Piper, 1873 med testamente från 1855, efter Charles Emil Piper 1902-1904 med åtkomsthandlingar till Löfstad med tillhörande hemman 1857-1878 och överlåtelsehandlingar från Sophie Nordenfalk till Emile Piper 1903-1906 rörande Löfstad. 
Se: SE/VALA/02249/B XVIII/11901 – 1904Brev rörande Charles Emil Pipers sterbhus till Carl Nordenfalk.