Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Engsö fideikomiss

Löfstads säteris arkiv

Kristina Piper, f. Törnflyckt, köpte 1710 Engsö och gjorde det till fideikomiss inom Piperska släkten. Anknytning till Löfstad fick Engsö tidigast genom Kammarherre Adolf Ludvig Piper, som var gift med Sophie von Fersen. Deras äldste son Axel Adolf (1778-1827) ärvde egendomen. Han var gift med Augusta Armfelt, dotter till friherre Gustaf Mauritz Armfelt. Av deras barn var först Axel Mauritz innehavare av fideikomisset (ende sonen dog 1875) och sist Ludvig Magnus Alexander. Axel Maurits Pipers dotter Sophie Piper gifte sig 1855 med Charles Emil Piper. Efter Ludvig Magnus Alexanders död 1895 blev Charles Emil Piper närmast berättigad till fideikomisset. Han avsade sig detta, och Engsö övergick 1901 till greve E C Alfred Piper.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11879 – 1898Kartong. Omfattar åren 1879, 1892, 1897-1898. Fideikomisshandlingar. Innehåller även bouppteckningar efter Gustaf von Morian 1820 och efter Christina Charlotta Ehrnrooth f Morian, 1833, samt dikter, predikningar, högtidstal m.m. med anknytning till Engsö 1831-1875 och odaterat.