Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Reutersbergs säteri

Löfstads säteris arkiv

Reutersbergs säteri med tillhörande tegelbruk, frälsehemmanen Magnäs, Åsby, Skefftruna, -Högsta, Holma, Jäder utjord köptes 1836 av greve Axel Piper som förmyndare för Sophie Piper (år 1855 g med Charles Emil Piper). Säteriet såldes 1903 av Charles Emil Pipers arvingar. Reutersberg med tillhörande hemman är beläget i Setterbo, Kung Karls och Björkskogs socknar i Södermanland och tillhör alltså ej Löfstads säteribildning.

 Volymer (11 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11832 – 1903Kartong. Åtkomsthandlingar 1832-1903, kontrakt 1846-1903, värderingar, besiktningar, inventarieförteckningar 1855-1902, räkenskaper 1858-1903, verifikationer 1883-1903, handlingar rörande gåva till Setterbo fattigkassa 1804 och rörande dikning 1881. 
21855 – 1856Band. Räkenskaper, kapitalbok. 
31855 – 1856Band. Räkenskaper, avräkningsbok. 
41857Band. Syneinstrument. 
Se: SE/VALA/02249/B XVIII/11858 – 1903Brev till greve Charles Emil Piper rörande Reutersberg 1858-1899. Brev till landshövding Nordenfalk rörande Reutersberg 1901-1903. 
Se: SE/VALA/02249/F II/3a1897Ritningar. Även odaterat. 
Se: SE/VALA/02249/F II/3b1897Ritningar. Även odaterat. 
Se: SE/VALA/02249/F II/3c1897Ritningar. Även odaterat. 
Se: SE/VALA/02249/F II/41897Ritningar. Även odaterat. 
Se: SE/VALA/02249/F II/51897Ritningar. Även odaterat. 
Se: SE/VALA/02249/F II/61897Ritningar. Även odaterat.