Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Kimstads kyrka - patronatshandlingar

Löfstads säteris arkiv

Ägare till Löfstad hade 1698-1921 patronatsrätt över Kimstads församling.

Serien i kartonger.

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11687 – 1808Handlingar 1687-1808 med avskrifter av ägohandlingar från 1587 och 1610 (Volymen har utgjort nr 30 i Löfsta documenter, arkivförteckning 1816. Se E I:1, handlingarna är numrerade 1-15. Nummer 2, 9 och 13 saknas). Handlingar rörande Kimstad kyrkbygge 1731-1734, rörande kaplanboställe m.m. 1757-1799 (tidigare numrerade handlingar). 
21747 – 1921Häri ingår även patronatshandlingar rörande Ljungs kyrka 1747 och odaterat.