Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

D'Aumont de Pienne

Löfstads säteris arkiv

D'Aumont de Pienne (1762-1831) var fransk hertig och emigrant. Han vistades länge i Fersenska hemmet i Stockholm och på Löfstad. Han återvände till Frankrike 1814.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11807 – 1810Kartong. Även odaterat. Brev från O (C?) Hederstjerna 1807 (2 st), Jean Bart 1807 (1 st) och okänd odaterat, räkningar på kläder, åkdon och möbler m.m. 1808, inventarier över de Piennes garderob 1809-1810 och odaterat över hans möbler och tavlor odaterat. Innehåller även silhuetter, klippta av de Pienne, odaterat.