Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Axel von Fersen d ä

Löfstads säteris arkiv

Greve Axel von Fersen d ä (1719-1794) var gift med Hedvig Catharina de la Gardie, som efter sin moders död 1745 ärvt Löfstad. Makarna bodde på Ljung, men utförliga gårdsräkenskaper från Löfstad vittnar om Axel von Fersens intresse för skötseln av Löfstad. Löfstad brann 1750, och reparationer och nybyggnader skedde under Axel von Fersens ledning. Handlingar tillhörande Axel von Fersens arkiv ingår bland arvshandlingarna (A II a:2) och gårdshandlingarna(C II och C III).