Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Axel von Fersen d y

Löfstads säteris arkiv

Axel von Fersen d y (1755-1810) var bror till Eva Sopie Piper f von Fersen. Hon var hans förtrogna i hans förhållande till den franska drottningen Marie Antoinette. Större delen av Axel von Fersens d y arkiv ingår i Stafsundssamlingen (RA). Endast sporadiska handlingar därav finns i Löfstadarkivet. Marie Antoinette anförtrodde vid åtmintone två olika tillfällen Axel von Fersen delar av sitt arkiv. Löfstadarkivet har tre volymer, som har samband med Marie Antoinette och franska revolutionen. Däri ingår delar av Marie Antoinettes arkiv, nämlingen hennes brevväxling med Barnave, brev till henne och Ludvig XVI, handlingar och tryck, som haft samband med hennes och franska revolutionen, men även handlingar, som rör Gustaf III:s död, d v s främst kreditivbrev, som skulle ha överlämnats till olika furstar i Europa av Axel von Fersen d y med anledning av den svenske kungens död. I dessa volymer är handlingarna tidigare numrerade och delvis förtecknade. Eftersom de är kända i den vetenskapliga litteraturen, har inga egentliga rubbningar gjorts i volymernas innehåll, även om handlingarna ibland har en något oenhetlig proveniens.