Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Axel Gustafsson Lillie

Löfstads säteris arkiv

Fältmarskalken Axel Lillie (1603-1662) var son till Axel Gustafsson Lillie och hans hustru Karin Bagge. Han var gift med Christina Mörner, som fick Löfstad som morgongåva. Löfstad slott anlades under hans tid. I Löfstadarkivet finns två ämbetsskrivelser undertecknade Axel Lillie, vilka inköptes på auktion 1950. De är daterade 1646 och 1647 i Leipzig och rör kontributioner. Axel Lillie var vid denna tid v. generalguvernör över hela Pommern. Se C I:1.