Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Axel Johan Lillie

Löfstads säteris arkiv

Överstelöjtnant Axel Johan Lillie (1666-1696) var son till landshövding Axel Lillie och hans hustru Maria Elisabeth Stenbock. Han gifte sig 1693 med Agneta Wrede. I Löfstadsarkivet finns bevarade handlingar rörande hans dispositioner 1680, 1694, 1696 samt handlingar rörande hans arvskifte. Se A II a:1.