Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Axel Johan Lillie

Löfstads säteris arkiv

Överstelöjtnant Axel Johan Lillie (1666-1696) var son till landshövding Axel Lillie och hans hustru Maria Elisabeth Stenbock. Han gifte sig 1693 med Agneta Wrede. I Löfstadsarkivet finns bevarade handlingar rörande hans dispositioner 1680, 1694, 1696 samt handlingar rörande hans arvskifte. Se A II a:1.