Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Erik Jönsson Lillie

Löfstads säteris arkiv

Erik Jönsson Lillie (död 1611?) blev ägare till Löfstad 1574. Han var son till Jöns Håkansson, vilken anses vara den förste, som haft namnet Lillja(e), och Anna Jönsdotter. Erik hade varit gift med Magdalena Larsdotter Sparre. Hustrun och barnen avled före honom, och arvet efter honom skiftades mellan syskonbarnen och deras barn. I Löfstadarkivet finns handlingar, som rör en tvist 1574-1575 mellan Erik Jönsson Lillie och en Henrik Simonsson i Resebro om ägogränserna mellan Löfstad och Resebro. I dessa handlingar nämns ett pergamentsbrev 1422, där gränserna mellan egendomarna reglerats. Löfstad är alltså belagt i källorna 1422. (Se Nordenfalk E, Museet Löfstad slott, 1967 s 11). År 1611 har arvskifte skett efter Erik Jönsson Lillie. Se C I:1.